I EU och speciellt i Sverige finns väldigt hårda lagar kring kemikalier i jordbruket. Många farliga medel har förbjudits och det testas noga innan ett nytt medel blir godkänt. För den konventionellt odlade maten finns nästan 15 gånger så många godkända bekämpningsmedel som inom det ekologiska jordbruket. Men är det bra eller dåligt?

I vår vardag gör vi ständigt beslut som påverkar miljön omkring oss, både negativt och positivt. Det kan tillexempel handla om transporter, boende eller mat och det är svårt att alltid veta vilket som är det bästa valet.

Är grödor som är GMO mer skadliga för hälsan? Omfattande forskning har visat att det faktiskt inte är förädlingsmetoden som avgör om en växt har en negativ påverkan på miljö och på vår hälsa, utan det är andra faktorer som spelar mycket större roll.