Är ekologiskt bättre än konventionellt?

På ekologiska och konventionella jordbruk används olika odlingssätt. Båda erbjuder för- och nackdelar, men vad är egentligen skillnaden och hur påverkas miljön?

Gödsel på ett ekologiskt jordbruk kallas stallgödsel. Det kommer främst från djur eller andra organiska restprodukter, exempelvis slakterirester eller rester från tillverkning av bagerijäst. En stor del av näringen i detta gödsel är inte tillgängliga för växterna på en gång, utan friges först då gödseln bryts ner av olika organismer i marken. Detta kan ta olika lång tid beroende på bland annat årstid och temperatur.

Näringen i stallgödsel påverkas av vad djuren den kommer från har ätit och hur utspätt den är, därför är det svårt för lantbrukaren att ge växten precis rätt näring vid precis rätt tillfälle. Lyckas man inte matcha gödslingen med grödans behov finns det risk att näringen istället läcker ut i vattendrag, sjöar och hav och orsakar övergödning i form av bland annat algblomning.

I konventionella jordbruk används också stallgödsel om lantbrukaren har egna djur, men odlingen kan också göras helt eller delvis med konstgödsel, så kallat handelsgödsel. Handelsgödsel framställs på syntetisk väg och metoden anpassas efter vilket näringsämne odlingarna behöver, vanligtvis kväve och fosfor. Kväve fås genom en industriell process där ämnet binds från luften. Detta kräver mycket energi och släpper även ut växthusgaser. Fosfor får man genom att bryta i gruvor och det är en ändlig resurs.

Även om framställningen av handelsgödsel släpper ut växthusgaser och tar av jordens ändliga resurser medför användningen av det att skördarna blir större då näringsinnehållet är mer exakt och kan anpassas efter växtens behov.

Vilket odlingssätt är då egentligen bäst? Det är en svår fråga som varje konsument måste ta ställning till själv. Skördarna i ekologisk odling blir ofta mindre än i konventionell odling och varierar mer mellan åren, det är osäkrare för både bonden och konsumenten. Konventionell odling med handelsgödsel tar av jordens ändliga resurser och är beroende av industriella processer som släpper ut växthusgaser. Vad som är bäst beror alltså på vilka faktorer man väger in.

Vad tycker du är viktigast? Kom och diskutera med SLU:s kunniga forskare på Matologi den 25 augusti på Norra Bantorget.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se