För vår egen och planetens skull måste vi äta mindre kött. Däremot måste vi bli bättre på att utnyttja hela djuret, menar Anders Karlsson, professor i köttvetenskap. Foto: Mårten Granert

Ät mindre kött men mer av djuret

Köttkonsumtionen i Sverige minskar, samtidigt som andelen svenskt kött ökar. En positiv trend enligt Anders Karlsson, Sveriges enda professor i köttvetenskap. Men vad ligger bakom konsumentens val av kött i butiken, och vad händer med de delar av djuret vi inte äter? 

Anders Karlsson jobbar på institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU i Skara och är expert på köttkvalitet. Han menar att konsumenten vill ha kött av hög kvalitet, men att kvalitet kan innefatta många olika saker. Ätkvaliteten på köttet beror bland annat på vilka gener djuren har och vilket foder de fått äta. En allt viktigare kvalitetsaspekt för konsumenten är det levande djurets välmående, alltså det som brukar kallas för djurvälfärd.

– Budskapet om att svensk köttproduktion har god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning verkar ha nått fram till konsumenten, säger Anders. Däremot importerar vi fortfarande väldigt mycket kött från vissa djurslag, som lamm till exempel. Så det finns stort utrymme för förbättring.

Anders har också forskat om biprodukter från köttproduktionen, det vill säga de delar av djuret som vi idag inte äter. Förr i tiden åt man i princip alla delar av djuren, även inälvor, men idag blir en stor andel till svinn eller används till djurfoder eller biogasproduktion. Att föda upp djur kräver mycket resurser och orsakar stor miljöbelastning. Därför är det också viktigt att vi tar tillvara hundra procent av djuret, enligt Anders.

 

Träffa Anders och andra matsvinnsforskare vid SLU på Matologi den 24 augusti 2019!

Vill du veta mer? Kontakta anders.h.karlsson@slu.se eller matologi@slu.se.