Äta insekter?

Att äta eller inte äta insekter? Det är frågan.

I stora delar av världen är insekter ett eftertraktat livsmedel. De är inte bara goda utan har också ett högt näringsvärde då de innehåller mycket protein, fleromättade fetter och viktiga mineraler. En del insekter har till exempel mycket högt järninnehåll och skulle kunna bidra till att motverka järnbrist, något som är ett problem i Sverige och stora delar av världen.

En stor fördel med insektsodling jämfört med en del annan ”vanlig” köttproduktion är att de behöver förhållandevis lite foder och att kraven på foderkvalitén för insekter är lägre. Många av de kända ätbara insekterna verkar kunna äta sådant som vi människor inte kan leva på, vilket gör att våra resurser kan användas på ett effektivt sätt. Detta är viktigt inför framtiden eftersom jordens befolkning förväntas öka medan tillgången på jordbruksmark inte kan göra det på ett hållbart sätt.

Även om det finns många fördelar med att äta insekter finns luckor i vår kunskap. Kännedomen kring vilka livsmedelshygieniska risker som finns med uppfödning av insekter är liten och det är ett problem som Livsmedelsverket uppmärksammat.

På SLU finns det forskare som vill undersöka om och hur det är möjligt att producera insekter i Sverige på ett säkert och långsiktigt hållbart sätt.

Vad kommer vi egentligen äta i framtiden? Vad tror du? Kom och diskutera med SLU:s kunniga forskare på Matologi den 25 augusti på Norra Latin.

 

Photo:  Istockphoto.com

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se