Behövs GMO?

Världens befolkning ökar ständigt och om 40 år kommer det finnas nio miljarder människor på jorden. Det innebär en enorm påfrestning på miljön och vi behöver utveckla ett jordbruk som både är miljömässigt hållbart och samtidigt produktivt. Växtförädling är en viktig komponent för att kunna klara av det, men behöver vi då teknik som skapar genetiskt modifierade organismer, så kallad GMO?

Vi människor har alltid påverkat vår mat i den riktning som vi vill. En majskolv för 5000 år sedan såg helt annorlunda ut jämfört med vad den gör idag. Broccoli, blomkål och brysselkål kommer alla från samma växt men skiljer sig idag utseendemässigt. Allt detta beror på att vi människor har förädlat växten, det vill säga påverkat utseende, smak och egenskaper.

Inom den traditionella växtförädlingen används tekniker som bland annat korsbefruktning. GMO skapas med en annan typ av växtförädling, GM-teknik, där man avsiktligt förändrat arvsmassan. DNA har alltså tagits bort eller lagts till.

Med GM-teknik så kan man tillexempel utveckla växter som är resistenta mot skadegörare eller grödor som är mer näringsrika. Det går också mycket snabbare att ta fram nya sorter än med traditionell växtförädling. Det finns också kritik mot GM-teknik och en allmän oro kring GMO. En del är oroliga att tillexempel den skapade resistensen ska föras vidare till andra växter utanför fältet och sedan påverka omgivningen negativt. En annan kritik är att GMO gör oss beroende av stora företag och att vi förlorar makten över vår matproduktion.

Omfattande forskning har visat att det faktiskt inte är förädlingsmetoden som avgör om en växt har en negativ påverkan på miljö och på vår hälsa, utan det är andra faktorer som spelar mycket större roll. Det kan till exempel vara odlingsmetod, insatsmedel eller hur man handskas med grödan efter skörd. Det innebär att många grödor kan innebära risker för miljö och hälsa.

Vad tycker du? Borde vi ändra lagstiftningen och tillåta GMO i Europa? Eller ska den så kallade ”försiktighetsprincipen” råda?