Betande djur och landskapet

När vi diskuterar lantbruk och vad som ska vara tillåtet eller inte, pratar vi ofta om miljöpåverkan. Något som också har kommit att spela allt större roll är hur det ser ut och påverkar de människor som bor nära dessa miljöer. På vissa ställen har lantbrukare fått förbud att gödsla sina åkrar på helgerna, för att grannarna inte ska utsättas för lukten och på sociala medier handlar många inlägg om man bör låta betesmarker växa igen eller inte.

Vad folk tycker om våra lantbruksmiljöer är alltså en viktig fråga, och en undersökning* om just betesmarker har visat att många svenskar vill ha betesdjur i de lantbrukslandskap som omger deras bostäder eller fritidshus. Undersökningen lät tusen slumpmässigt valda personer rangordna fyra tecknade alternativ, från det de helst skulle ha i omgivningen till det de helst inte skulle vilja ha. Alternativen var åker utan betesdjur, åker med betesdjur, björkplantering med betesdjur mellan träden samt ett alternativ där åkern på naturlig väg växt igen till en tät skog, vilket är vad som händer om man slutar bruka jorden.

Nästan hälften av deltagarna tyckte bäst om björkplanteringen med betesdjur, och totalt föredrog nästan 70% av deltagarna landskap med betesdjur, något som det tyvärr blir allt mindre av då ytan med naturbetesmarker och betesvall har minskat kraftigt de senaste tio åren. Eftersom att kors utsläpp av växthusgaser är något som diskuterats livligt under flera års tid är det kanske dags att vi också börjar titta på miljöerna korna befinner sig i och vilken roll de spelar.

* Sifo-undersökning utförd på uppdrag av SLU

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se