Bekämpningsmedel, sjukdomar och förändrade odlingslandskap hotar bina. Hur påverkar detta oss och hur många livsmedel skulle försvinna utan binas pollinering?

Det kött du konsumerar påverkar vår biologiska mångfald, det är därför viktigt att vi konsumerar med medvetna val. Genom att tänka en extra gång