Varje dag gör du en mängd val kring maten du äter. Du kanske bara väljer svenskt kött, du kanske bakar allt bröd själv, eller

Är det etiskt rätt att äta kött? Och vilken slags djurhållning är etiskt försvarbar? I etikbloggen på SLU diskuteras detta ur olika synsätt.