Att bin producerar honung vet nog de flesta, men visste du att de även utför en mycket stor del av världens pollinering?

Kommer GI-potatis och nyttig olja från fältkrassing att finnas i livsmedelsbutikerna i framtiden? Steget från labb till jord och från jord till bord beror

Med skonsamma fiskemetoder, förbättrad förvaltning och nya produkter kan vi nå ett hållbart fiske och vatten i balans.

I EU och speciellt i Sverige finns väldigt hårda lagar kring kemikalier i jordbruket. Många farliga medel har förbjudits och det testas noga innan

I vår vardag gör vi ständigt beslut som påverkar miljön omkring oss, både negativt och positivt. Det kan tillexempel handla om transporter, boende eller

När vi föder upp grisar, så går det åt foder. Foder är den största enskilda kostnaden inom grisuppfödning och för att producera en slaktgris