På ekologiska och konventionella jordbruk används olika odlingssätt. Båda erbjuder för- och nackdelar, men vad är egentligen skillnaden och hur påverkas miljön?

I EU och speciellt i Sverige finns väldigt hårda lagar kring kemikalier i jordbruket. Många farliga medel har förbjudits och det testas noga innan

På ekologiska och konventionella jordbruk används olika odlingssätt. Båda erbjuder för- och nackdelar, men vad är egentligen skillnaden och hur påverkas miljön?

I vår vardag gör vi ständigt beslut som påverkar miljön omkring oss, både negativt och positivt. Det kan tillexempel handla om transporter, boende eller

När vi föder upp grisar, så går det åt foder. Foder är den största enskilda kostnaden inom grisuppfödning och för att producera en slaktgris

Växter som odlas i växthus eller annan inomhusmiljö får inte naturligt den näring de behöver! I dessa fall blir så kallad hydroponisk odling ett