I EU och speciellt i Sverige finns väldigt hårda lagar kring kemikalier i jordbruket. Många farliga medel har förbjudits och det testas noga innan

På ekologiska och konventionella jordbruk används olika odlingssätt. Båda erbjuder för- och nackdelar, men vad är egentligen skillnaden och hur påverkas miljön?

På ekologiska och konventionella jordbruk används olika odlingssätt. Båda erbjuder för- och nackdelar, men vad är egentligen skillnaden och hur påverkas miljön?

I EU och speciellt i Sverige finns väldigt hårda lagar kring kemikalier i jordbruket. Många farliga medel har förbjudits och det testas noga innan

På ekologiska och konventionella jordbruk används olika odlingssätt. Båda erbjuder för- och nackdelar, men vad är egentligen skillnaden och hur påverkas miljön?

I vår vardag gör vi ständigt beslut som påverkar miljön omkring oss, både negativt och positivt. Det kan tillexempel handla om transporter, boende eller