När vi föder upp grisar, så går det åt foder. Foder är den största enskilda kostnaden inom grisuppfödning och för att producera en slaktgris

Växter som odlas i växthus eller annan inomhusmiljö får inte naturligt den näring de behöver! I dessa fall blir så kallad hydroponisk odling ett

Det finns potential till att på ett mycket hållbart sätt kunna producera betydligt mer matsvamp i Sverige! Svampen inte bara god och nyttigt, den

2015 lanserade Kungsörnen Vänligare vete. Bakom mjölet finns ett odlingskoncept som omfattar flera kriterier som lantbrukaren ska uppfylla i hela kedjan från sådd till

2013 startade Open Eye, Lantmännen och GoGreen ett projekt med målet att hitta nya grödor som vi kunde odla i Sverige, som vi annars

Landskap används ofta som ett argument för att stödja det lokala jordbruket, men det är svårt för konsumenter att förstå vad olika miljömärkningar och