DELTAGARE

Matologi 2015

Deltagare Matologi 2018

Under våren 2018 presenterar vi deltagarna på Matologi i Stockholm den 25 augusti 2018.
Observera att deltagarna nedan är medverkande 2017!

DSC_8646

Under våren 2018 presenterar vi deltagarna på Matologi i Stockholm den 25 augusti 2018.
Observera att deltagarna nedan är medverkande 2017!

Sally Voltaire

Sally Voltaires matlagning bygger främst på det naturen ger, med utmaningen att hitta nya användningsområden och tillagningstekniker för råvaror såsom grönsaker och baljväxter. År 2015 vann hon priser som Gulddraken och Årets hälsokoncept, och har även vunnit årets unga entreprenör. Idag driver hon restaurangen Sally Voltaire & Systrar, på Åhléns City i Stockholm. Hon har även skrivit boken ”Sally Voltaires mat” och medverkat som gästkock på TV4 Nyhetsmorgon vid ett flertal tillfällen.

Christian Hellberg

Christian Hellberg är krögare på Griffins’ Steakhouse Extraordinair, har medverkat i Kockarnas Kamp och Vardagspuls, samt är en välkänd kokboksförfattare. Griffins’ är en köttkrog och på Matologi hör vi Hellberg i panelsamtal om svinn och klimat kopplat till hållbar köttkonsumtion och kvalitet.

Lisa Förare Winbladh

Moderator

Lisa Förare Winbladh är författare, journalist och matskribent. Hon har medverkat i matprogram i TV och radio och var bland annat Sommarpratare 2004. Tillsammans med sin man Johan Swanljung har hon grundat matsidan Taffel och hon ligger även bakom konceptet Matkaravan i Stockholm och Malmö. Genom åren har du kunnat läsa hennes skriverier i Gourmet, Svenska Dagbladet, Äkta Mat, Magasin Årets Kock och på många andra ställen. Hon har skrivit en rad kokböcker, bland annat den prisbelönta ”Matmolekyler” (tillsammans med Malin Sandström) och ”Det godaste jag vet”.

Helena Röcklinsberg

Forskare SLU

Helena Röcklinsberg är lektor i djuretik. Inom ämnena miljöetik och djuretik diskuteras frågor om vårt ansvar för miljö och djur. Vilket ansvar har vi för dem, och var går gränsen för det ansvaret? Typiska frågor är till exempel: är det moraliskt rätt att äta kött och att slänga mat? Hur kan man etiskt bedöma genmodifiering av djur? Vilka värdekollisioner möter den som köper in mat till skolor och sjukhus;  billigt, näringsriktigt, ekologiskt, djurvänligt, klimatsmart och gott, för att minska svinnet? Bör vi odla energigrödor eller livsmedel?

Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 27 000 svenska lantbrukare. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom att Lantmännen har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Möt Lantmännen på Matologi!

LRF Mälardalen

LRF Mälardalen är en del av Lantbrukarnas Riksförbund, som är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet. LRF arbetar för bättre villkor att bo och driva företag på landsbygden. Våra 15 000 medlemmar i Mälardalen driver ett omfattande jord- och skogsbruk tillsammans med övrigt landsbygdsföretagande. Möt LRF på Matologi!

McDonald’s & Årets Unga bonde

McDonald’s är Sveriges ledande restaurangkedja och restaurangbranschens största inköpare av svenskt nötkött. Sedan 2011 har McDonald’s ett nära samarbete med LRF och LRF Ungdomen för att stötta det svenska jordbruket. Ett av McDonald’s initiativ är Årets Unga Bonde som startades 2016 med syftet att inspirera fler unga ambitiösa, företagsamma entreprenörer att satsa på lantbruksnäringen. Och framförallt skapa stolthet, entusiasm och framtidstro bland dagens unga bönder och bidra till utvecklingen av ett modernt, svenskt jordbruk. Genom att presentera en vinnande affärsplan för sin verksamhet utses Årets Unga Bonden där vinnaren får stöd för att förverkliga sin plan. Årets Unga Bonde 2017 presenteras på Matologi.

WWF – Anna Richert

Om vi inte fixar hållbar mat så kommer vi inte hålla oss inom planetens gränser, dessutom riskerar vi att viktiga arter av djur och växter dör ut. Världsnaturfonden jobbar sedan länge med matfrågan och Anna Richert samordnar matarbetet på WWF. Anna är hortonom och har jobbat med hela livsmedelskedjan, från avloppssystemet till maten som hamnar på våra tallrikar. Några av hennes arbetsområden på WWF är Köttguiden, Hållbar Livsmedelskedja, Livsmedelsstrategin och det internationella WWF-nätverkets matarbete. Möt Anna Richert på Matologi.

Katarina Luhr

Katarina Luhr (MP) är miljöborgarråd i Stockholms stad. Hon är ordförande i stadens miljö- och hälsoskyddsnämnd och är mycket aktiv i klimatfrågan och har stort intresse för klimatsmart mat och matsvinn. På Matologi kommer hon att delta i panelsamtalet om klimat.

McDonald’s – Henrik Nerell

Henrik Nerell är miljöchef på McDonald’s Sverige och har gått hamburgaruniversitet i USA. På Matologi den 26 augusti kommer han att delta i panelsamtal om svinn och prata om att jobba med restauranger som har en procent i matsvinn och vad hemmakockar kan lära sig av det.

Sofia Boqvist

Forskare SLU

Under Sofia Boqvists utbildning till veterinär fick hon upp ögonen för zoonoser, sjukdomar som sprids mellan djur och människa. Sedan dess har zoonoser, veterinär folkhälsa och livsmedelssäkerhet intresserat och engagerat henne. Hon har bland annat forskat på risken för att smittas med EHEC bakterier vid konsumtion av hamburgare och om det finns sjukdomsframkallande bakterier i färdiga lunchsallader. Just nu rör hennes forskning bland annat säkra bladgrönsaker från jord till bord. Finns det risker med att skölja salladsblad före förpackning i påsar? Vilken risk utgör detta för konsumenten vid konsumtion av sallad? Sofia forskar också på Campylobacter i kyckling och risker för campylobacter-sjukdom hos människa. Möt Sofia på Matologi.

Göran Bergkvist

Forskare SLU

Göran Bergkvist är docent och avdelningschef för Odlingssystem vid Institutionen för växtproduktionsekologi. Hans forskning inriktar sig mot design och utvärdering av odlingssystem där insatsmedel i jordbruk ersätts av tjänster producerade av understödjande grödor i växtföljder med ettåriga  avsalu-grödor. I detta sammanhang studerar han samspel mellan arter, samt kväve och fosfordynamik i ett systemperspektiv. Annan pågående forskning handlar om att med hjälp av data från verkliga gårdar, samt långliggande jordbruksförsök, utvärdera betydelsen av klimat och odlingssystem för ekosystemtjänster och miljöeffekter, främst sådana som relaterar till produktion av livsmedel. Mycket av forskningen bedrivs i samverkan med jordbrukare och andra intressenter inom jordbruksområdet. Möt Göran på Matologi.

Per Sandin

Forskare SLU

Per Sandin​ är lektor i bioetik. Inom ämnena miljöetik och djuretik diskuteras frågor om vårt ansvar för miljö och djur. Vilket ansvar har vi för dem, och var går gränsen för det ansvaret? Typiska frågor är till exempel: är det moraliskt rätt att äta kött och att slänga mat? Hur kan man etiskt bedöma genmodifiering av djur? Vilka värdekollisioner möter den som köper in mat till skolor och sjukhus;  billigt, näringsriktigt, ekologiskt, djurvänligt, klimatsmart och gott, för att minska svinnet? Bör vi odla energigrödor eller livsmedel?

SLU Studentpool

SLU

SLU Studentpool är en studentdriven organisation knuten till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som erbjuder kostnadsfri, tvärvetenskaplig undervisning om lantbruk och livsmedelsproduktion riktad till gymnasieskolan. Undervisningsteamet, vars främsta uppgift är att vara ute och undervisa på gymnasieskolor, består av högpresterande SLU-studenter som rekryteras från de olika programmen vid SLU. Undervisande elever i undervisningsteamet har genomgått SLU Studentpools interna utbildning i pedagogik och presentationsteknik samt deltar vid interna fortbildningsaktiviteter för att säkerställa högsta kvalitet på undervisningen. ​

Maria Wivstad

Forskare SLU

Maria Wivstad är föreståndare för EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Erik Fahlbeck

SLU

Erik Fahlbeck är vice rektor med ansvar för samverkan vid SLU. Han är utbildad till ekonomagronom och har en bakgrund som lektor i jordbrukssektorns ekonomi på SLU. 2010-2016 var han departementsråd och analyschef vid Näringsdepartementet. Dessförinnan har han bland annat arbetat som analytiker vid Jordbruksverket och som analyschef på förutvarande Jordbruksdepartementet.

Niklas Kämpargård

Lantbrukarson och odlings- och reseskribent som älskar att pyssla i den egna köksträdgården och ständigt provar nya odlingssätt och nygamla rutiner. Hur mycket mat kan man egentligen odla i en helt vanlig villaträdgård och kan man verkligen blir självförsörjande på frukt och grönsaker i en liten trädgård?

Niklas Kämpargård är fotografen som vill lyfta det svenska lantbruket och ge unga (och gamla) bönder möjlighet att producera riktigt bra mat. Var stolt bonde – du har världens bästa jobb!

Mattias Eriksson

Forskare SLU

Mattias Erikssons forskning vid SLU fokuserar på hur en hållbarare livsmedelskedja kan uppnås genom mindre matsvinn i främst livsmedelsbutiker och storkök. Mattias har främst fokuserat på hur man bäst ska kunna mäta matsvinn för att få bra underlag i förbättringsarbetet men han använder även livscykelanalys för att jämföra effekten av olika åtgärder som antingen förhindrar matsvinn eller återvinner anfallet.

Lantmännen – Claes Johansson

Claes Johansson är hållbarhetschef på Lantmännen.​ För att minska matkonsumtionens klimatpåverkan måste vi använda hela verktygslådan. Ingen kan på egen hand lösa de tuffa utmaningar vår planet står inför, men alla kan göra något. Som livsmedelsproducent och lantbrukskooperativ har Lantmännen ett ansvar att göra vad vi kan för mer klimatsmart mat. Claes Johansson har under lång tid drivit hållbarhetsfrågan strategiskt inom Lantmännen. Han tilldelades utmärkelsen Sveriges bästa hållbarhetschef 2016 och utnämndes av Aktuell Hållbarhet till en av de tio mäktigaste inom hållbarhetssverige under 2017. 2015 startade Claes upp initiativet Hållbar Livsmedelskedja tillsammans med ICA. På Matologi får du höra Claes berätta mer om hur Lantmännen jobbar med hållbarhet från jord till bord för att få mer klimatsmart mat.

Klimatsmarta stockholmare

Klimatsmarta stockholmare är en kommunikationsverksamhet på miljöförvaltningen i Stockholms stad. Uppdraget är att berätta vad Stockholms stad gör för att minska klimatpåverkan samt att ge klimatsmarta tips till och engagera stockholmarna i omställningen till ett fossilbränslefritt Stockholm 2040.

På Matologi delar de ut stadens klimatkokbok Det smarta köket till besökare och projektledaren Jon Möller berättar om klimatsmart mat på Speakers Corner. De visar även upp miljöförvaltningens nya app Livsmedelskollen som visar vilka restauranger i staden som är godkända av livsmedelskontrollen. Besökare kan även testa sin klimatpåverkan på Klimatvågen och få tips på vad man kan göra för att bli mer klimatsmart.

Anna Mårtensson

Forskare SLU

Anna Mårtensson är professor i markkemi. Hennes verksamhet rör växters näringsupptag. Aktuella frågor är hur påverkas det vi skördar av hur vi sköter marken? Är ekologisk mat hälsosammare? Annas forskning fokuserar på biologiskt/kemiskt styrd växtnäringscirkulation, vilket är av största vikt för en växtodlingsproduktion av hög kvalitet. På Matologi kan du höra Anna samtala med Niklas Kämpargård om jorden och trädgårdens betydelse!