DELTAGARE

Matologi 2015

Deltagare Matologi 2018

På scenen kommer vi i år höra viktiga debatter om ”Det personliga matvalet” och om ”Det politiska matvalet”, vilket kanske är extra intressant ett valår som i år. Medverkande är forskare, politiker, konsumenter och aktörer i matbranschen. Samtalet leds av moderatorn och koldioxidbantaren Staffan Lindberg.

DSC_8646

Vi kommer också att spana in i framtiden, fundera över trender och traditioner och diskutera vad som driver oss till förändring. Detta gör vi under rubriken ”Framtidens matval” med måltidsforskaren Richard Tellström, känd från TV-programmen Historieätarna och Landet Brunsås och verksam vid SLU Future Food. Till sin hjälp har han fler matexperter.

Här presenterar vi löpande deltagare på Matologi den 25 augusti 2018.

Staffan Lindberg

Moderator
Staffan Lindberg är musikern som 2007 tänkte att ”va fan” och blev koldioxidbantare – en person som försöker minska sina utsläpp av växthusgaser till en rimlig nivå. Sen dess har han hängt med klimatforskare och meteorologer, gjort teve och radio och skrivit och folkbildat om klimatet. Hans ståuppföreläsning ”Moder jord för god att kolsyra” har gjorts många hundra gånger på platser som lider av för höga halter av växthusgaser. Mat är, utöver basfioler och klimat, ett av Staffans stora intressen och han har exempelvis tonsatt ett helt julbord. Senast har han, under överinseende av mat och klimatforskare från SLU och Chalmers, lyckats äta på en hållbar klimatnivå, och berättar gärna hur det går till.

Richard Tellström

Moderator
Richard Tellström undersöker människans skapande av mening för sig själv och om sig själv genom sina matval, måltider och ätgemenskaper genom livet. Han är docent i måltidskunskap och expert på SLU Future Food i Uppsala och jobbar inom framtidsmatområdet om vad människans framtidsförutsägelser betyder för hennes samtida matval. Han intresserar sig också vad som blir rätt i framtidsförutsägelserna, och vad som vi alltid tenderar till att missförstå eller misslyckas med att förutse. Richard har både skrivit manus till och medverkat i flera TV-serier som Historieätarna, Landet Brunsås och Bye Bye Sverige. I höst kommer hans med en bok om svensk restauranghistoria under 700 år.

Matlaboratoriet

Live-podd

Matlaboratoriet, Openlabs podcast som mat och samhällsutmaningar, kommer och livepoddar på Matologi! Programledare Per Styregård kommer vara på plats och intervjua forskare och experter om hur framtidens odling kommer se ut. Vad kommer vi odla i Sverige? Och vad kommer inte ligga på vår tallrik framöver? Vad tror du? Kom och lyssna den 25 augusti!

Johanna Westman

Kock och författare

Johanna Westman är kock och drivs i sitt arbete av att dela med sig av den lust och glädje hon själv känner när hon lagar mat. För henne är det ett sätt att intressera sig för andra kulturer, att utforska sina sinnen, att testa nytt och att hänga med dom hon gillar på hemmets allra bästa plats – köket . Sedan 2001 har Johanna skrivit 16 kokböcker, framförallt för barn och unga och driver tillsammans med hennes kollega Karolina Sparring Mosebacke Matstudio där de lär barn att laga mat.

Johanna Westman deltar i panelsamtalet ”Det personliga matvalet” och leder en mat-workshop tillsammans med matintresserade barn (föranmälan krävs) på Matologi den 25 augusti

Agneta Yngve

Forskare Uppsala Universitet

Agneta Yngve är lärostolsprofessor i Kostvetenskap, särskilt måltidsforskning, med placering vid Institutionen för Kostvetenskap på Uppsala universitet. Hon har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar, varav 100 originalartiklar, många ledare, översiktsartiklar, bokkapitel och andra publikationer. Agnetas forskning ryms inom det breda området folkhälsonutrition, professionell utveckling inom nutrition, monitorering och främjande av bra matvanor och fysisk aktivitet. Agneta intresserar sig särskilt för barns matvanor vad gäller grönsaker och frukt och kulinariska aspekter på bra mat. Hon deltar även i vidareutvecklingen av Medelhavsmatens koncept i ett internationellt samarbete och är väldigt intresserad av betydelsen av gemensamma måltider för hälsa och välmående.

Agneta Yngve deltar i ”Framtidens matval” på Matologi den 25 augusti.

Per Sandin

Forskare SLU

Per Sandin är filosof och lektor i bioetik och miljöetik vid SLU i Uppsala. Han intresserar sig för frågor om människans ansvar för miljön: Är det moraliskt rätt att äta kött och att slänga mat? Hur kan man etiskt bedöma genmodifiering av växter och djur? Vilka värdekollisioner möter den som köper in mat till skolor och sjukhus; billigt, näringsriktigt, ekologiskt, djurvänligt, klimatsmart och gott, för att minska svinnet? Bör vi odla energigrödor eller livsmedel? Han har bland annat skrivit om märkning av ”naturlig” mat, moralfrågor i kriser och katastrofer och verktyg för etisk analys av matupphandling.

Per Sandin deltar i panelsamtalet ”Det politiska matvalet” på Matologi den 25 augusti.

SLU Studentpool

SLU Studentpool är en studentdriven organisation knuten till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som erbjuder kostnadsfri, tvärvetenskaplig undervisning om lantbruk och livsmedelsproduktion riktad till gymnasieskolan. Undervisningsteamet, vars främsta uppgift är att vara ute och undervisa på gymnasieskolor, består av högpresterande SLU-studenter som rekryteras från de olika programmen vid SLU. Undervisande elever i undervisningsteamet har genomgått SLU Studentpools interna utbildning i pedagogik och presentationsteknik samt deltar vid interna fortbildningsaktiviteter för att säkerställa högsta kvalitet på undervisningen.

SLU Studentpool kommer möta besökarna i Kunskapstältet.

Sofia Lindkvist

Student SLU
Sofia Lindkvist är agronomstudent med inriktning husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Under sin studietid har Sofia bland annat föreläst för gymnasieelever om lantbruk och livsmedelsproduktion samt varit aktiv i studentkårerna/politiken. Sofia brinner för hållbar livsmedelsproduktion och djurvälfärd, favoritdjuret är grisar.

Sofia Lindkvist deltar i panelsamtalet ”Det politiska matvalet” på Matologi den 25 augusti.

Mats Wennberg

Mats Wennberg driver tillsammans med sin sambo och söner Ärentuna Prästgård, 1 mil norr om Uppsala. Familjens huvudsakliga inkomstkälla är ekologisk spannmålsodling sedan 20 år tillbaka. Gården har testat odling av bland annat kanariegräs, champinjonodling, hirs, solros, bovete, gullupin, blåbär, lingon, potatis, sparris, majs, fröer och vallar. Även olika sorter av djur såsom köttdjur, grisar och får har testats inom verksamheten. Det går inte alltid som att man har planerat men familjen Wennberg ger inte upp och fortsätter att våga och försöka sig på nya utmaningar och grödor att gro. Det som provas just nu är uppfödning av ekologisk slaktkyckling.

Mats Wennberg deltar i ”Framtidens matval” på Matologi den 25 augusti.

Karolina, Push Sverige

Push Sverige

Karolina är sekreterare i PUSH Sverige, hållbarhetsnätverket för unga. Inom ramen för sin utbildning i statsvetenskap har hon praktiserat inom FN och UD och gjort utbyten i Kina, USA, Colombia och Spanien. Mönstret är detsamma överallt: mänsklighetens sätt att konsumera livsmedel har kosekvenser som sträcker sig längre än tallriken. Som individ anpassar hon sig därför till zero waste.

Karolina deltar i panelsamtalet ”Det politiska matvalet” på Matologi den 25 augusti.

LRF

Lantbrukarnas Riksförbund finns i hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet – människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Vi arbetar för bättre villkor att bo och driva företag på landsbygden. Våra 140 000 medlemmar driver ett omfattande jord- och skogsbruk tillsammans med övrigt landsbygdsföretagande.
 Möt LRF på Matologi!

Green Innovation Park

Tänk dig en plats där du kan utveckla dina idéer och knyta kontakter med andra som också vill samverka och på så sätt bidra till en hållbar framtid. En plats där människor, akademi och näringsliv drar nytta av varandra och blir ännu mer framgångsrika. Green Innovation Park ligger på SLU:s campusområden och är parken för nyfikna människor. Vi erbjuder en innovationskultur där människor och företag förväntas skapa innovationer för en hållbar framtid. Med ena benet i akademin och det andra i företagsvärlden vill vi skapa de bästa förutsättningarna för olika kompetenser att mötas och stimulera varandra till nya upptäckter och samarbeten.

Anna Hedberg

Länsstyrelsen Stockholm

Anna Hedberg är enhetschef för landsbygdsutveckling vid Länsstyrelsen i Stockholms län och även projektledare för arbetet med Stockholms läns regionala livsmedelsstrategi. Anna är ekonomagronom och har disputerat vid SLU med en avhandling som bl.a. handlade om svensk mejerinäring. Under 13 år jobbade hon med jordbruks- och landsbygdsfrågor i Regeringskansliet och är sedan nästan två år på Länsstyrelsen. På fritiden ägnar sig Anna bland annat åt odling i den egna trädgården.

Anna Hedberg deltar i ”Framtidens matval” på Matologi den 25 augusti.

Länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län och avdelningen för landsbygd arbetar brett för landsbygdens utveckling i länet. Verktygen för det omfattar bland annat landsbygdsprogrammets projekt- och företagsstöd till landsbygdsföretag och EU-stöd till länets jordbrukare. Länsstyrelsen bedriver även kontroll och tillsyn av lantbrukets djur i primärproduktionen. Länsstyrelsen i Stockholms län leder arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi i samverkan med ett flertal aktörer, bland annat LRF Mälardalen, landstinget, Svensk dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och länets kommuner. En livsmedelsstrategi för Stockholms län behöver både ha stort fokus på länets många konsumenter och på förutsättningarna för de livsmedelsproducenter som verkar i Stockholm.

Hanna Halpern

VD, Restaurangakademien.

Restaurangakademien är en Gastronomisk mötesplats för Restaurangbranschen. Restaurangakademien fokuserar på vidareutbildning för Restaurangbranschen, men är även en mötesplats för utländska gästspel och olika aktiviteter inom branschen som t ex Årets Kock och Karin Franssons mentorpris. Hanna Halpern har under hela sitt vuxna arbetsliv arbetat med mat och dryck både i Sverige och utomlands. Hanna Halpern deltar i ”Framtidens matval” på Matologi den 25 augusti.

Stockholms Stad

Klimatsmarta stockholmare är en kommunikationsverksamhet på miljöförvaltningen i Stockholms stad. Uppdraget är att berätta vad Stockholms stad gör för att minska klimatpåverkan samt att ge klimatsmarta tips till och engagera stockholmarna i omställningen till ett fossilbränslefritt Stockholm 2040.

På Matologi delar de ut stadens klimatkokbok ”Det smarta köket” till besökare. De visar även miljöförvaltningens app ”Livsmedelskollen”, som visar vilka restauranger i staden som är godkända av livsmedelskontrollen. Besökare kan även testa sin klimatpåverkan på Klimatvågen och få tips på vad man kan göra för att bli mer klimatsmart.

Katarina Luhr

Miljöborgarråd (MP), Stockholms Stad

Katarina Luhr (MP) är miljöborgarråd i Stockholms stad. Hon är ordförande i stadens miljö- och hälsoskyddsnämnd och är mycket aktiv i klimatfrågan och har stort intresse för klimatsmart mat och hållbara matval.
Katarina Luhr deltar i panelsamtalet ”Det politiska matvalet” på Matologi den 25 augusti.

Jenny Jewert

Miljö- och vetenskapsjournalist

Jenny Jewert är miljö- och vetenskapsjournalist med ett särskilt stort intresse för hållbar matproduktion. Hon bor på en gård i Uppland och har får och Highland Cattle som håller artrika marker med solvända, jungfrulin och klasefibbla öppna.  Hon skriver artiklar, har gjort research för dokumentärfilmer om miljö, samt har genom åren besökt hundratals jordbruk både i Sverige och i länderna runt Östersjön. Jenny var redaktör för boken ”Varning för mat” (Mondial, 2018) som handlar om svenskarnas oro kopplad till mat.

Jenny Jewert deltar i panelsamtalet ”Det personliga matvalet” på Matologi den 25 augusti.

Maria Forshufvud

VD Svensk Märkning

Allt fler bryr sig om vad de äter och vill veta varifrån maten kommer. Den frivilliga ursprungsmärkningen ”Från Sverige”, som har funnits i drygt två år, är just ett svar på den ökande efterfrågan på mat och dryck med svenskt ursprung. Idag används märket på mer än 8000 produkter och märkningen bidrar till att stärka och utveckla marknaden för svenska råvaror. Maria Forshufvud är vd för Svenskmärkning AB som driver och administrerar märkningen. Maria är agronom med lång erfarenhet av att arbeta inom livsmedelssverige, bland annat som vd för Svenskt Kött.
Maria Forshufvud deltar i panelsamtalet ”Det personliga matvalet” på Matologi den 25 augusti.

Maria Wivstad

Forskare SLU

Maria Wivstad är föreståndare för EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.
Maria Wivstad deltar i panelsamtalet ”Det personliga matvalet” på Matologi den 25 augusti.

Jenny Yngvesson

Forskare SLU

Jenny Yngvesson har en bakgrund inom zoologi och etologi från Linköpings och Lunds universitet. Hennes examensarbete gjordes vid SLU i Skara. Här vaknade Jennys intresse för etologi hos lantbruksdjur och därmed även engagemanget i djurskydd och djurvälfärd. Sedan dess har hon arbetat med forskning om lantbruksdjur i Sverige, Tanzania, Mexico och USA. Jenny lyfter olika aspekter kring lantbruksdjur och med extra fokus på ekologiska slaktkycklingar.
Jenny Yngvesson deltar i panelsamtalet ”Det personliga matvalet” på Matologi den 25 augusti.

Christina Lunner Kolstrup

Forskare SLU

Christina Lunner Kolstrup är forskare och prefekt på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM), vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Christina forskar, undervisar och handleder mastersstudenter och forskarstuderande i lantbrukets och landsbygdens arbetsmiljö, fysiska och psykosociala hälsa och säkerhet. Just nu fokuserar Christinas forskning på hur regelkrav och administration påverkar lantbruksföretagens lönsamhet och utveckling.
Christina deltar i panelsamtalet ”Det politiska matvalet” på Matologi den 25 augusti.

Helena Robling

Upphandlingsmyndigheten

Helena Robling arbetar på Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsenhet med att genomföra regeringsuppdraget att stärka kompetensen inom upphandling av livsmedel och måltidstjänster, samt att utveckla hållbarhetskriterier på livsmedelsområdet. I grunden är Helena miljöekonom och statsvetare med en förkärlek för svampplockning och balkongodling.
Helena Robling deltar i panelsamtalet ”Det politiska matvalet” på Matologi den 25 augusti.

Elisabeth von Essen

Forskare SLU

Elisabeth von Essen är forskare och fil. dr i miljöpsykologi vid SLU i Alnarp samt psykoterapeutiskt utbildad. Hennes forskningsområde är matens betydelse för psykisk hälsa och roll för människans livskvalitet och utveckling och hur mat kan användas som strategi för att uppnå hälsa, välbefinnande och motståndskraft. Speciellt intresserar hon sig för unga vuxnas relation till mat, framförallt ekologisk och växtbaserad mat. Hon diskuterar gärna matminnen och hur dessa kan påverka relationen till mat som vuxen eller hur relationen till mat kan bidra till ett långsiktig hållbarhet.

Elisabeth von Essen deltar i samtalet ”Framtidens matval” på Matologi den 25 augusti.

Jan Bertoft

Sveriges Konsumenter

Jan Bertoft är generalsekreterare på Sveriges Konsumenter, som har 21 medlemsorganisationer och som genom politisk påverkan och opinionsbildning arbetar för att stärka konsumenterna. Jan Bertoft är utbildad journalist och har arbetat inom dagspress och varit chefredaktör på Råd & Rön. Han leder en växande organisation som arbetar i ett brett spektrum av sakfrågor, bl a livsmedel, med allt större tyngd på hållbarhet. Han ingår också i styrelsen för den europeiska konsumentrörelsen BEUC, där han har ansvar för det övergripande hållbarhetsarbetet. Jan Bertoft bloggar på bertoft.se.

Jan Bertoft deltar i panelsamtalet ”Det personliga matvalet” på Matologi den 25 augusti.

Deltagare