DELTAGARE

Matologi 2015

Deltagare Matologi 2017

I år växer Matologi och besökaren möter företag och organisationer som arbetar med primärproduktion, livsmedelsförädling, restauranger, dagligvaruhandel, offentliga aktörer inom mat- och klimatområdet, intresseorganisationer och företag som säljer produkter och tjänster kopplade till svinn och klimat.

DSC_8646

Matskribenter, kockar från Sveriges mest välrenommerade restauranger, hälsokunniga, forskare från SLU och många andra personer kopplade till mat och hälsa finns på plats. Besökarna får ta del av samtal kring bland annat framtidens mat, svinn, klimat och hållbar produktion av livsmedel.

Här presenterar vi löpande deltagare vartefter de blir klara för Matologi 2017!

Sally Voltaire

Sally Voltaires matlagning bygger främst på det naturen ger, med utmaningen att hitta nya användningsområden och tillagningstekniker för råvaror såsom grönsaker och baljväxter. År 2015 vann hon priser som Gulddraken och Årets hälsokoncept, och har även vunnit årets unga entreprenör. Idag driver hon restaurangen Sally Voltaire & Systrar, på Åhléns City i Stockholm. Hon har även skrivit boken ”Sally Voltaires mat” och medverkat som gästkock på TV4 Nyhetsmorgon vid ett flertal tillfällen.

Christian Hellberg

Christian Hellberg är krögare på Griffins’ Steakhouse Extraordinair, har medverkat i Kockarnas Kamp och Vardagspuls, samt är en välkänd kokboksförfattare. Griffins’ är en köttkrog och på Matologi hör vi Hellberg i panelsamtal om svinn och klimat kopplat till hållbar köttkonsumtion och kvalitet.

Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 27 000 svenska lantbrukare. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom att Lantmännen har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Möt Lantmännen på Matologi!

Per Sandin

Forskare SLU

Per Sandin​ är lektor i bioetik. Inom ämnena miljöetik och djuretik diskuteras frågor om vårt ansvar för miljö och djur. Vilket ansvar har vi för dem, och var går gränsen för det ansvaret? Typiska frågor är till exempel: är det moraliskt rätt att äta kött och att slänga mat? Hur kan man etiskt bedöma genmodifiering av djur? Vilka värdekollisioner möter den som köper in mat till skolor och sjukhus;  billigt, näringsriktigt, ekologiskt, djurvänligt, klimatsmart och gott, för att minska svinnet? Bör vi odla energigrödor eller livsmedel?

Helena Röcklinsberg

Forskare SLU

Helena Röcklinsberg är lektor i djuretik. Inom ämnena miljöetik och djuretik diskuteras frågor om vårt ansvar för miljö och djur. Vilket ansvar har vi för dem, och var går gränsen för det ansvaret? Typiska frågor är till exempel: är det moraliskt rätt att äta kött och att slänga mat? Hur kan man etiskt bedöma genmodifiering av djur? Vilka värdekollisioner möter den som köper in mat till skolor och sjukhus;  billigt, näringsriktigt, ekologiskt, djurvänligt, klimatsmart och gott, för att minska svinnet? Bör vi odla energigrödor eller livsmedel?

LRF Mälardalen

LRF Mälardalen är en del av Lantbrukarnas Riksförbund, som är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet. LRF arbetar för bättre villkor att bo och driva företag på landsbygden. Våra 15 000 medlemmar i Mälardalen driver ett omfattande jord- och skogsbruk tillsammans med övrigt landsbygdsföretagande. Möt LRF på Matologi!

McDonalds & Årets Unga bonde

McDonald’s är Sveriges ledande restaurangkedja och restaurangbranschens största inköpare av svenskt nötkött. Sedan 2011 har McDonald’s ett nära samarbete med LRF och LRF Ungdomen för att stötta det svenska jordbruket. Ett av McDonald’s initiativ är Årets Unga Bonde som startades 2016 med syftet att inspirera fler unga ambitiösa, företagsamma entreprenörer att satsa på lantbruksnäringen. Och framförallt skapa stolthet, entusiasm och framtidstro bland dagens unga bönder och bidra till utvecklingen av ett modernt, svenskt jordbruk. Genom att presentera en vinnande affärsplan för sin verksamhet utses Årets Unga Bonden där vinnaren får stöd för att förverkliga sin plan. Årets Unga Bonde 2017 presenteras på Matologi.

WWF – Anna Richert

Om vi inte fixar hållbar mat så kommer vi inte hålla oss inom planetens gränser, dessutom riskerar vi att viktiga arter av djur och växter dör ut. Världsnaturfonden jobbar sedan länge med matfrågan och Anna Richert samordnar matarbetet på WWF. Anna är hortonom och har jobbat med hela livsmedelskedjan, från avloppssystemet till maten som hamnar på våra tallrikar. Några av hennes arbetsområden på WWF är Köttguiden, Hållbar Livsmedelskedja, Livsmedelsstrategin och det internationella WWF-nätverkets matarbete. Möt Anna Richert på Matologi.

Sofia Boqvist

Forskare SLU

Under Sofia Boqvists utbildning till veterinär fick hon upp ögonen för zoonoser, sjukdomar som sprids mellan djur och människa. Sedan dess har zoonoser, veterinär folkhälsa och livsmedelssäkerhet intresserat och engagerat henne. Hon har bland annat forskat på risken för att smittas med EHEC bakterier vid konsumtion av hamburgare och om det finns sjukdomsframkallande bakterier i färdiga lunchsallader. Just nu rör hennes forskning bland annat säkra bladgrönsaker från jord till bord. Finns det risker med att skölja salladsblad före förpackning i påsar? Vilken risk utgör detta för konsumenten vid konsumtion av sallad? Sofia forskar också på Campylobacter i kyckling och risker för campylobacter-sjukdom hos människa. Möt Sofia på Matologi.

Göran Bergkvist

Forskare SLU

Göran Bergkvist är docent och avdelningschef för Odlingssystem vid Institutionen för växtproduktionsekologi. Hans forskning inriktar sig mot design och utvärdering av odlingssystem där insatsmedel i jordbruk ersätts av tjänster producerade av understödjande grödor i växtföljder med ettåriga  avsalu-grödor. I detta sammanhang studerar han samspel mellan arter, samt kväve och fosfordynamik i ett systemperspektiv. Annan pågående forskning handlar om att med hjälp av data från verkliga gårdar, samt långliggande jordbruksförsök, utvärdera betydelsen av klimat och odlingssystem för ekosystemtjänster och miljöeffekter, främst sådana som relaterar till produktion av livsmedel. Mycket av forskningen bedrivs i samverkan med jordbrukare och andra intressenter inom jordbruksområdet. Möt Göran på Matologi.

DELTAGARE

Mer info inom kort!

DELTAGARE

Mer info inom kort!