DELTAGARE

Matologi 2015

Deltagare Matologi 2018

På scenen kommer vi i år höra viktiga debatter om ”Det personliga matvalet” och om ”Det politiska matvalet”, vilket kanske är extra intressant ett valår som i år. Medverkande är forskare, politiker, konsumenter och aktörer i matbranschen. Samtalet leds av moderatorn och koldioxidbantaren Staffan Lindberg.

DSC_8646

Vi kommer också att spana in i framtiden, fundera över trender och traditioner och diskutera vad som driver oss till förändring. Detta gör vi under rubriken ”Framtidens matval” med måltidsforskaren Richard Tellström, känd från TV-programmen Historieätarna och Landet Brunsås och verksam vid SLU Future Food. Till sin hjälp har han fler matexperter.

Här presenterar vi löpande deltagare på Matologi den 25 augusti 2018.

Staffan Lindberg

Moderator
Staffan Lindberg är musikern som 2007 tänkte att ”va fan” och blev koldioxidbantare – en person som försöker minska sina utsläpp av växthusgaser till en rimlig nivå. Sen dess har han hängt med klimatforskare och meteorologer, gjort teve och radio och skrivit och folkbildat om klimatet. Hans ståuppföreläsning ”Moder jord för god att kolsyra” har gjorts många hundra gånger på platser som lider av för höga halter av växthusgaser. Mat är, utöver basfioler och klimat, ett av Staffans stora intressen och han har exempelvis tonsatt ett helt julbord. Senast har han, under överinseende av mat och klimatforskare från SLU och Chalmers, lyckats äta på en hållbar klimatnivå, och berättar gärna hur det går till.

Richard Tellström

Moderator
Richard Tellström undersöker människans skapande av mening för sig själv och om sig själv genom sina matval, måltider och ätgemenskaper genom livet. Han är docent i måltidskunskap och expert på SLU Future Food i Uppsala och jobbar inom framtidsmatområdet om vad människans framtidsförutsägelser betyder för hennes samtida matval. Han intresserar sig också vad som blir rätt i framtidsförutsägelserna, och vad som vi alltid tenderar till att missförstå eller misslyckas med att förutse. Richard har både skrivit manus till och medverkat i flera TV-serier som Historieätarna, Landet Brunsås och Bye Bye Sverige. I höst kommer hans med en bok om svensk restauranghistoria under 700 år.

Maria Wivstad

Forskare SLU

Maria Wivstad är föreståndare för EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.
Maria Wivstad deltar i panelsamtalet ”Det personliga matvalet” på Matologi den 25 augusti.

Helena Robling

Upphandlingsenheten

Helena Robling arbetar på Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsenhet med att genomföra regeringsuppdraget att stärka kompetensen inom upphandling av livsmedel och måltidstjänster, samt att utveckla hållbarhetskriterier på livsmedelsområdet. I grunden är Helena miljöekonom och statsvetare med en förkärlek för svampplockning och balkongodling.
Helena Robling deltar i panelsamtalet ”Det politiska matvalet” på Matologi den 25 augusti.

Agneta Yngve

Forskare Uppsala Universitet

Agneta Yngve är lärostolsprofessor i Kostvetenskap, särskilt måltidsforskning, med placering vid Institutionen för Kostvetenskap på Uppsala universitet. Hon har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar, varav 100 originalartiklar, många ledare, översiktsartiklar, bokkapitel och andra publikationer. Agnetas forskning ryms inom det breda området folkhälsonutrition, professionell utveckling inom nutrition, monitorering och främjande av bra matvanor och fysisk aktivitet. Agneta intresserar sig särskilt för barns matvanor vad gäller grönsaker och frukt och kulinariska aspekter på bra mat. Hon deltar även i vidareutvecklingen av Medelhavsmatens koncept i ett internationellt samarbete och är väldigt intresserad av betydelsen av gemensamma måltider för hälsa och välmående.

Agneta Yngve deltar i morgonsoffan ”Framtidens matval” på Matologi den 25 augusti.

Per Sandin

Forskare SLU

Per Sandin är filosof och lektor i bioetik och miljöetik vid SLU i Uppsala. Han intresserar sig för frågor om människans ansvar för miljön: Är det moraliskt rätt att äta kött och att slänga mat? Hur kan man etiskt bedöma genmodifiering av växter och djur? Vilka värdekollisioner möter den som köper in mat till skolor och sjukhus; billigt, näringsriktigt, ekologiskt, djurvänligt, klimatsmart och gott, för att minska svinnet? Bör vi odla energigrödor eller livsmedel? Han har bland annat skrivit om märkning av ”naturlig” mat, moralfrågor i kriser och katastrofer och verktyg för etisk analys av matupphandling.

Per Sandin deltar i panelsamtalet ”Det politiska matvalet” på Matologi den 25 augusti.

SLU Studentpool

SLU Studentpool är en studentdriven organisation knuten till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som erbjuder kostnadsfri, tvärvetenskaplig undervisning om lantbruk och livsmedelsproduktion riktad till gymnasieskolan. Undervisningsteamet, vars främsta uppgift är att vara ute och undervisa på gymnasieskolor, består av högpresterande SLU-studenter som rekryteras från de olika programmen vid SLU. Undervisande elever i undervisningsteamet har genomgått SLU Studentpools interna utbildning i pedagogik och presentationsteknik samt deltar vid interna fortbildningsaktiviteter för att säkerställa högsta kvalitet på undervisningen.

SLU Studentpool håller flera föreläsningar och möter besökarna i Kunskapstältet.

Sofia Lindkvist

Student SLU
Sofia Lindkvist är agronomstudent med inriktning husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Under sin studietid har Sofia bland annat föreläst för gymnasieelever om lantbruk och livsmedelsproduktion samt varit aktiv i studentkårerna/politiken. Sofia brinner för hållbar livsmedelsproduktion och djurvälfärd, favoritdjuret är grisar.

Sofia Lindkvist deltar i panelsamtalet ”Det politiska matvalet” på Matologi den 25 augusti.

Mats Wennberg

Mats Wennberg driver tillsammans med sin sambo och söner Ärentuna Prästgård, 1 mil norr om Uppsala. Familjens huvudsakliga inkomstkälla är ekologisk spannmålsodling sedan 20 år tillbaka, på gården finns även en hästverksamhet i form av inackorderingsstall med tillhörande Gården har testat odling av bland annat kanariegräs, champinjonodling, hirs, solros, bovete, gullupin, blåbär, lingon, potatis, sparris, majs, fröer och vallar. Även olika sorter av djur så som köttdjur, grisar och får har testats inom verksamheten. Det går inte alltid som att man har planerat men familjen Wennberg ger inte upp och fortsätter att våga och försöka sig på nya utmaningar och grödor att gro. Det som provas just nu är uppfödning av ekologisk slaktkyckling.

Mats Wennberg deltar i ”Framtidens matval” på Matologi den 25 augusti.

Karolina, Push Sverige

Karolina är sekreterare i PUSH Sverige, hållbarhetsnätverket för unga. Inom ramen för sin utbildning i statsvetenskap har hon praktiserat inom FN och UD och gjort utbyten i Kina, USA, Colombia och Spanien. Mönstret är detsamma överallt: mänsklighetens sätt att konsumera livsmedel har kosekvenser som sträcker sig längre än tallriken. Som individ anpassar hon sig därför till zero waste.

LRF Mälardalen

LRF Mälardalen är en del av Lantbrukarnas Riksförbund, som är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet. LRF arbetar för bättre villkor att bo och driva företag på landsbygden. Våra 15 000 medlemmar i Mälardalen driver ett omfattande jord- och skogsbruk tillsammans med övrigt landsbygdsföretagande. Möt LRF på Matologi!

Green Innovation Park

Tänk dig en plats där du kan utveckla dina idéer och knyta kontakter med andra som också vill samverka och på så sätt bidra till en hållbar framtid. En plats där människor, akademi och näringsliv drar nytta av varandra och blir ännu mer framgångsrika. Green Innovation Park ligger på SLU:s campusområden och är parken för nyfikna människor. Vi erbjuder en innovationskultur där människor och företag förväntas skapa innovationer för en hållbar framtid. Med ena benet i akademin och det andra i företagsvärlden vill vi skapa de bästa förutsättningarna för olika kompetenser att mötas och stimulera varandra till nya upptäckter och samarbeten.

Deltagare

Presenteras inom kort.

Deltagare

Presenteras inom kort.

Deltagare

Presenteras inom kort.

Deltagare

Presenteras inom kort.