Den resurssmarta kossan

I stort sett all mänsklig verksamhet påverkar miljön. När det gäller animalieproduktionen omtalas nästan alltid det negativa, det positiva bidraget i form av resursnyttjande, öppna landskap och beteshagar tas för givet.

Det är svårt för människor att äta gräs och om man gör det, är det ändå inte till någon större nytta. Vi kan inte tillgodogöra oss näringen i gräset – men det kan kon. Mjölkkon omvandlar lågvärdigt protein till högvärdigt mjölkprotein. Nyckeln till detta är ett näringsrikt vallfoder av gräs som skördas tidigt. Följande citat från Forskning & Framsteg (mars 2012) förtjänar att upprepas:

”Vi kanske inte tänker på det med dagens välfyllda livsmedelsbutiker, men Sverige är fortfarande ett kargt land med kort odlingssäsong, med undantag av några öar av slättbygder. Men en sak växer riktigt bra här: gräs. Det här är ett land gjort för kor, får och andra idisslare.”

Egna beräkningar visar att mjölkkon producerar mer ätbart protein än vad hon stoppar i sig, trots vår intensiva mjölkproduktion med relativt höga kraftfodergivor. Detta beror på att mjölkkon äter, förutom mycket vall och bete, biprodukter och avfall från livsmedelsindustrin som vi människor inte vill äta. Kon är resurssmart!

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se