Ekologiskt eller närproducerat?

Det ekologiska äpplet från Italien eller det lokalodlade icke-ekologiska äpplet – vilket val är egentligen mest hållbart? Frågan är svår och det svaret beror på vilken aspekt vi väljer att titta ur.

Ekologisk produktion styrs av olika regelverk som finns för att främja ett långsiktigt och hållbart sätt att använda våra naturresurser. Fördelar med detta är bland annat att få eller inga bekämpningsmedel används samt att de ekologiska gårdarna ofta har en större biologisk mångfald.

Definitionen av närodlade/lokalproducerade råvaror är inte lika tydlig. Är allt vi odlar i Sverige närodlat? Måste det odlas inom samma län? Vad gäller om produkten tillverkas lokalt, men av importerad råvara? Generellt innebär närodlat kortare transporter och minskade utsläpp av växthusgaser, men då krävs att transporten är effektivt organiserad. Tittar man till utsläpp per kilo produkt, genererar en stor full lastbil mindre utsläpp än vad en mindre lastbil gör.

Ett äpple är, oavsett produktionssätt, ett klimatsmart livsmedel med låga utsläpp av växthusgaser. Är det viktigaste för dig att minska klimatpåverkan, bör du välja det närproducerade äpplet, eftersom närmare hälften av äpplets totala klimatpåverkan kommer från transporten. Tycker du däremot det viktigaste är att minska riskerna med rester av bekämpningsmedel i maten och miljön bör du välja ett ekologiskt äpple.

Vad tycker du är viktigast? Kom och diskutera med SLU:s kunniga forskare på Matologi den 25 augusti på Norra Bantorget.

Följande fördelar finns med svensk produktion av livsmedel

  • Mindre farliga bekämpningsmedel används
  • Bevattningen av odlingarna hotar inte dricksvattnet eftersom det finns gott om vatten i Sverige
  • Det finns regler för hur gödsel får spridas, vilket minskar övergödning och försurning
  • Kortare transporter ger lägre utsläpp av växthusgaser.

Klimatpåverkan -> Närproducerat

Ett äpple är, oavsett produktionssätt, ett klimatsmart livsmedel med låga utsläpp av växthusgaser. Är det viktigaste för dig att minska klimatpåverkan, bör du välja det närproducerade äpplet, eftersom närmare hälften av äpplets totala klimatpåverkan kommer från transporten.

Bekämpningsmedel -> Ekologiskt

Tycker du däremot det viktigaste är att minska riskerna med rester av bekämpningsmedel i maten och miljön bör du välja ett ekologiskt äpple.

Har du ingen särskild hjärtefråga kan du växla mellan att handla närproducerat och ekologiskt, eller i bästa fall både och, så stöder du i bägge fallen odlare som ansträngt sig för att göra livsmedelsproduktionen mer hållbar.