Etiskt rätt att äta kött?

Att äta eller inte äta kött är ett laddat diskussionsämne med många olika argument och synsätt.

Ett synsätt är att varje kännande djur har rätt till sitt eget liv och ett gott sådant; att vi inte har rätt att avla, hålla och avliva djur för våra egna syften. En annan syn är att vi har rätt att hålla djur, men endast under sådana former att djuret har ett bra liv och inte orsakas onödigt lidande. Men vad innebär ”onödigt”?  Onödigt för vem, under vilka förutsättningar och under vilka tidsramar?

etikbloggen på SLU diskuteras olika synsätt rörande detta.

Vad tycker du är viktigast? Kom och diskutera med SLU:s kunniga forskare på Matologi den 25 augusti på Norra Latin.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se