Färska grönsaker året om

Är det en slump att det finns tillgång till tomater, gurkor, sallad och andra nyttiga grönsaker, örter, frukt och bär året runt?

Hur hittar topp-restauranger formsköna och välsmakande minivarianter av svamp och bär för sina mästerverk på tallriken? Hur kommer det sig att julstjärnor finns punktligt i november i blomsteraffärerna?

Hela fenomenet är möjligt och baseras på modern hortikultur – läran om trädgårdsodling. Hortikulturen omfattar odling av grönsaker frukt, bär, svamp, plantskoleväxter och prydnadsväxter, både på friland och i växthus.

Fakta om hortikulturen

  • Fokus ligger alltid på växten och dess förutsättningar. Odlingsvillkoren anpassas för att växten ska få det så bra som möjligt.
  • Hortikulturen är mycket resurseffektiv. Även om den kräver mycket resurser, så omvandlas dessa till stor skörda av hög kvalitet.
  • Produkterna som hortikulturen befattar sig med är avsedda för färskkonsumtion, eller för konsumtion efter minimal bearbetning.
  • Hortikulturen tar hänsyn till hela produktionskedjan, från farm till tarm.


Att odla helt utan jord

Via hydroponiska odlingssystem odlar man idag växter i vatten med näringsämnen – helt utan jord. Växterna försörjs med tillräckligt mycket värme, ljus och vatten med den perfekta näringssammansättningen – vilket är fullt tillräckligt för att helt ersätta jorden. Dessa högteknologiska ordningssystem är till stor hjälp för trädgårdsbranschen när det gäller att skapa högintensiva odlingar med god avkastning, produkter av hög kvalitet – och god tajming. De hydroponiska odlingssystemen har också varit en förutsättning för att minska tung användning av kemiska bekämpningsmedel samt en möjlighet för att bemästra växtföljdsproblem på våra fält.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se