Framtidens grönsaksdisk

Grönsakskonsumtionen är på uppgång och i en positiv utveckling. Bara i Sverige har den totala konsumtionen mer än fördubblats under en 25-årsperiod.

Vad du hittar i grönsaksdisken styrs till stor del av konsumenternas värderingar och beteenden där efterfrågan och utbud är starkt kopplade till varandra.

De ständigt pågående förändringarna i konsumentbeteende påverkar inte bara grönsakssortimentets utformning idag utan också hur framtidens grönsaksdisk kan komma att se ut. Att förstå framtidens efterfrågan av grönsaker är därför av största vikt för att kunna odla på ett hållbart sätt; Vilka grönsaker behöver odlas? Hur behöver den framtida odlingen planeras? Hur ska produkterna förädlas och förpackas för att kunna möta konsumenternas behov och önskemål?

På SLU har forskare genomfört projektet ”Framtidens grönsaksdisk” för att identifiera vilka produkter eller produktgrupper i grönsakskategorin som odlas eller är möjliga att odla i Sverige och som har, eller förväntas få, en positiv utveckling. Projektet utgår från intervjuer med aktörer i hela värdekedjan för grönsaker, från producent till butik där målet är att skapa en bild av framtidens grönsakssortiment för att främja en hållbar grönsaksproduktion.

Projektet har identifierat ett antal trender, bland annat hälsotrender, ökat intresse för vegetarisk kost, bekvämlighet och ökat intresse för ursprung och ekologiskt som är drivande i utvecklingen av vilka grönsaker vi hittar och i framtiden kommer hitta i grönsaksdisken.

Vad tycker du är viktigast? Kom och diskutera med SLU:s kunniga forskare på Matologi den 25 augusti på Norra Latin.

 

Läs mer om Framtidens grönsaksdisk här:

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/2017/framtidens-gronsaksdisk.pdf

 

Läs mer om andra rapporter och informationsmaterial från SLU Future Food här
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/forskning/-rapporter/

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se