Från labb till bord – växtförädling för miljö och hälsa 

Kommer GI-potatis och nyttig olja från fältkrassing att finnas i livsmedelsbutikerna i framtiden? Steget från labb till jord och från jord till bord beror på flera faktorer; lagstiftning, ekonomi, odlare, livsmedelsbutiker och konsumenter.

Det var länge sedan en helt ny gröda var aktuell för det svenska lantbruket, men hur ser egentligen förutsättningarna för att introducera en ny växt på våra åkrar ut?

Inom forskningsprogrammet Mistra Biotech utvecklar forskare en ny vinterhärdig oljegröda som heter fältkrassing. Den är tvåårig och kan bidra till minskat näringsläckage från åkern.

Forskarna använder både korsningsförädling och bioteknik, exempelvis den så kallade ”gensaxen” med vilken man kan göra små specifika förändringar i arvsmassan.

De tar också fram en ny potatissort med förbättrad stärkelse som dels är bra för vår hälsa och dels kan ge miljövinster i stärkelseproduktionen.

Förutom forskning producerar Mistra Biotech podden Shaping our food. Där intervjuas forskare och experter inom olika områden som relaterar till växtförädling, husdjursavel och bioteknik. Det kan exempelvis handla om hur man hindrar en extra lurig svamp från att angripa en gröda, om det går att avla fram suggor som inte lägger sig på sina kultingar, hur forskarna gör när de förändrar generna i växter och djur samt var gränsen går för vad som är etiskt försvarbart att förändra.

Vad vill du veta mer om? Kom och titta närmare på fältkrassing och GI-potatis och diskutera möjligheterna och begränsningarna inom växtförädling och djuravel med producenterna av podden Shaping our food på Matologi den 25 augusti på Norra Latin.

Mistra Biotech med finansieras av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) och Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se