Grisuppfödning i Sverige 1948

Djurhälsa är ett ständigt aktuellt ämne hos bönder runt om i världen. Friska djur kan producera mer mat och det ger en mer etisk produktion då sjukdomar ofta kan skapa lidande hos djuren. I Sverige har forskare och lantbrukare arbetat tillsammans under många år för att minska sjukdomar hos våra produktionsdjur, men många frågor som var aktuella vid mitten av förra seklet diskuteras fortfarande. Produktionen har ändrats mycket, men många saker består.

Hur borde man föda upp grisar för att de ska vara så friska som möjligt? Hur gör vi idag och hur gjorde man 1948? Se filmen från 1948 för att lära dig mer om dåtidens djurproduktion.

http://www.filmarkivet.se/movies/sjuka-svin-och-friska-grisar/

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se