Hållbar kretsloppsodling – skörda fisk och basilika i köksfönstret året runt

I ett akvaponiskt system kan du odla fisk och trädgårdsväxter tillsammans, i samma flöde av vatten och mineralämnen. Fiskarnas avföring, som är rikt på näring, tas upp av växterna och renar på så sätt vattnet åt fiskarna. Därför behöver man inte tillsätta extra näring eller byta vatten så ofta. I den här typen av kretslopp, mellan fisk och växt, där näringsämnena får cirkulera, minskar risken för att giftiga ämnen som ammonium och nitrit, ansamlas i vattnet.

I akvaponiska system kan alla typer av fisk, grönsaker och bär produceras, såväl hemma som inom livsmedelsindustrin.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se