Hur kan stockholmarna bli mer klimatsmarta?

Denna artikel är skriven i samarbete med Stockholms Stad inför deras deltagande i Matologi.

I vår vardag gör vi ständigt beslut som påverkar miljön omkring oss, både negativt och positivt. Det kan tillexempel handla om transporter, boende eller mat och det är svårt att alltid veta vilket som är det bästa valet. Klimatsmarta stockholmare är en kommunikationsverksamhet på miljöförvaltningen i Stockholms Stad. Uppdraget är att berätta vad Stockholms Stad gör för att minska klimatpåverkan samt att ge klimatsmarta tips till och engagera stockholmarna i omställningen till ett fossilbränslefritt Stockholm 2040.

På Matologi 2017 delade de ut stadens klimatkokbok Det smarta köket till besökare och projektledaren Jon Möller berättade om klimatsmart mat på Speakers Corner.