En skål med svenska äpplen och apelsiner dekorerade med nejlikor. I bakgrunden en julljusstake.

Hur tänker du om vad du äter?

Varje dag gör du en mängd val kring maten du äter. Du kanske bara väljer svenskt kött, du kanske bakar allt bröd själv, eller kanske köper du bara den billigaste mjölken. Oavsett vilka val du gör – har du funderat över varför?

Helena Röcklinsberg är docent i etik och universitetslektor i djuretik vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. På Matologi 2015 diskuterade hon med besökarna kring de etiska aspekterna av varför vi äter som vi gör.

– Jag kan inte säga att någon ska göra eller tänka på det ena eller det andra sättet. Traditioner och vanor påverkar väldigt mycket av hur vi agerar, men den fråga man ställer sig som etiker är vilka skäl som ligger bakom våra val. Det viktiga är att vi funderar över de val vi gör, varför vi gör dem och vilken betydelse våra val får för framtiden.

Hur mår julskinkan?

Helena Röcklinsberg ger exempel på frågor man kan ställa sig utifrån ett par av rätterna på ett traditionellt svenskt julbord: Griljerad julskinka och långkål (gräddkokt grönkål).

Griljerad julskinka

  • Vilket land kommer skinkan ifrån? Under vilka förhållanden har den här grisen vuxit upp och slaktats? Vilka förhållanden för grisar är tillräckligt bra? Har den fått antibiotika för att hålla sig frisk i en undermålig miljö? Om ja, bidrar jag därmed indirekt inte bara till dålig djurhållning, utan även till ökad risk för antibiotikaresistens?
  • Griljeringen innehåller ägg. Hur lever hönan som lade ägget? Får den gå fritt och sprätta? Hur stressad har den varit? Är ägget fritt från salmonella? Om inte, hur påverkas min hälsa?

Långkål (gräddkokt grönkål)

  • Är grönkålen konventionellt eller ekologiskt odlad? Innehåller den några rester av bekämpningsmedel? Hur har den biologiska mångfalden påverkats? Kan det ha läckt ut näringsämnen från åkern i vattendrag? Hur ser arbetsvillkoren ut för odlaren?
  • Varifrån kommer grädden i långkålen? Hur lever kon som mjölken kommer ifrån, och hur har kalven det, som föddes för att kon ska producera mjölk? Vilket slags foder får de – soja från Sydamerika eller ärtor från Sverige? Är de friska? Får de vara ute på bete? Hur långt har mjölken transporterats mellan gård, mejeri och butik?

De här frågorna täcker in tre vanliga etiska aspekter på mat: mänsklig hälsa, djurvälfärd och miljö.

– Men de aspekterna utgår från att vi tycker det är moraliskt godtagbart att överhuvudtaget äta animaliska produkter, säger Helena Röcklinsberg. Tycker vi inte det så får vi väga in helt andra aspekter.

Läs mer!
Läs mer om etiska frågeställningar i SLU:s etikblogg HÄR.

Läs mer om Salmonella hos Livsmedelsverket HÄR.

Läs mer om kött och djurvälfärd hos Världsnaturfonden WWF HÄR.

Läs mer om livsmedels klimatpåverkan hos Stockholms stad HÄR.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se