Hydroponisk odling – Odling i vatten

Alla växter, vilda som odlade, behöver ljus, vatten, koldioxid och näringsämnen för att leva och växa. De vilda växterna och de som odlas utomhus får ljusenergi från solen, vatten från regn och näringsämnen från jorden. I ett växthus eller annan odling inomhus, finns det andra möjligheter. Solljuset kan kompletteras eller ersättas med lampor och odlaren måste  själv tillföra vatten och näring. Det är i dessa sammanhang så kallad hydroponisk odling är ett alternativ. Den innebär att växter inte odlas i jord utan i rinnande vatten där näringsämnen tillsätts, detta sätt har som fördel att man kan odla tätare och på mindre ytor samt få större skördar eftersom näring och vatten hela tiden finns tillgängligt för växten.

En stor utmaning för forskningen är att försöka lösa hur organiskt bunden växtnäring ska kunna användas till hydroponisk odling. Det skulle öppna för möjligheter att utnyttja restprodukter som näringskälla från till exempel livsmedelsindustrin eller varför inte från hushållsavfall. Om livsmedelstryggheten kan garanteras, kan hydroponisk odling i så fall bli riktigt resurssnål och ett viktigt inslag i kretsloppet som rör vår mat. Dessutom kan växtodlingen kopplas ihop med andra odlingssystem för fisk, alger eller svamp och då blir det riktigt spännande.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se