Insekter – framtidens mat?

Att äta insekter låter främmande för många, men i tusentals år har insekter utgjort en viktig del av kosten. I Sverige är insekter i dagsläget inte klassat som livsmedel, men i stora delar av världen förekommer insekter som föda.

På vissa platser är det en vardaglig ingrediens och en av de viktigaste proteinkällorna, medan det i andra delar av världen till och med anses vara en delikatess.

Det finns ett par tusen insektsarter som används som mat. Den vanligaste typen av insekter som äts, är skalbaggar, följt av larver. Många insekter har ett bra näringsinnehåll, är rika på protein och innehåller bra fetter såsom Omega 3 och 6.

Insekter är inte bara näringsrika – de kan också vara ett miljövänligt alternativ till kött. Då insekter är kallblodiga, kräver de betydligt mindre föda för att växa, jämfört med däggdjur. En ytterligare positiv aspekt med insekter är att de avger mindre växthusgaser och mindre ammoniak än traditionella boskap. Insekter kräver också betydligt mindre landarealer och vatten och kräver därför inte att man frigör mark. Forskning pekar dessutom på att det är betydligt mindre risk för att insekter sprider sjukdomar till människor, jämfört med däggdjur och fåglar.

Vad kommer vi egentligen att äta i framtiden? Är det insekter, eller kanske alger eller odlat kött? Kom på Matologi och diskutera framtidens mat med matforskare, matproducenter och kockar! Kanske rent av smaka på en insekt?