13.45  Kan cirkulär matproduktion ge minskat svinn?

Det pratas ofta om att vi måste ställa om från ohållbara linjära flöden till hållbara cirkulära system. Men vad betyder det egentligen, och kan cirkulär matproduktion vara en lösning på matsvinnsproblemet? I cirkulära livsmedelssystem kan matavfall och matsvinn fångas upp och användas som insatsvara i produktionen av ny mat. I denna paneldiskussion reder vi ut begreppet cirkularitet och ger exempel på vad det kan innebära samt diskuterar ansvar, hinder och möjligheter med en faktisk omställning till cirkulär livsmedelsproduktion.

I panelen medverkar Bengt Persson, VD för Foodhills AB, Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad och Daniel Bergquist, forskare vid SLU.

Läs mer om de medverkande
Bengt Persson, VD på Foodhills AB
Bengt Persson, VD på Foodhills AB
Daniel Bergquist, forskare i landskapsarkitektur vid SLU
Daniel Bergquist, forskare i landskapsarkitektur vid SLU
Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd i Stockholm
Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd i Stockholm