Detta är en artikel från Länsstyrelsen Stockholm, SLU:s samarbetspartner kring Matologi i Stockholm 2018.

 

Kan en strategi bidra till hållbara matval?

Ja det tror vi!

Arbetet med en regional livsmedelsstrategi för Stockholms län pågår för fullt och det kommer finnas en färdig strategi på plats i början av 2019. Länsstyrelsen tar fram strategin tillsammans med Stockholms läns landsting, LRF Mälardalen och Svensk Dagligvaruhandel. Arbetet genomförs i bred samverkan med länets aktörer inom hela livsmedelskedjan. Under 2017 var arbetet inriktat på att ta fram en gemensam bild över nuläget i länet. Under 2018 fokuseras arbetet på att formulera mål samt åtgärder och aktiviteter tillsammans med aktörerna.

En utmaning i arbetet är att få inspel och medverkan från alla berörda aktörer. I Stockholm finns Sveriges största marknad för livsmedel med både köpstarka och medvetna konsumenter och en efterfrågan på svenska, närproducerade, ekologiska och specialiserade produkter. Konsumenternas perspektiv måste självklart ta plats i strategiarbetet. Därför är det särskilt viktigt för projektgruppen att vara ute och träffa länets konsumenter, till exempel på event som Matologi.

Strategin utgår från målsättningarna i den nationella livsmedelsstrategin och ska bland annat bidra till att regionens livsmedelsproduktion ökar samtidigt som sårbarheten i livsmedelskedjan minskar. Strategin ska också bidra till nationella och regionala miljö- och klimatmål samt till flera av målen för Agenda 2030.

Hur kan då den regionala livsmedelsstrategin bidra till hållbara matval?

Med hjälp av strategin hoppas vi kunna sätta igång och stötta pågående förändringsprocesser och gemensamt jobba för en livskraftig och hållbar livsmedelsförsörjning i länet. Strategin ska visa på en möjlig vision och tydliga mål för arbetet framåt; ett förhållningssätt med det hållbara livsmedelssystemet i fokus. Den kommer vara handlingsinriktad och ska vara ett kunskapsunderlag som bland annat innehåller konkreta aktiviteter och goda exempel; för såväl jordbrukare och livsmedelsförädlare som konsumenter.

Du som vill veta mer om vad vi på Länsstyrelsen Stockholm kan erbjuda med koppling till hållbar mat och den regionala livsmedelsstrategin är varmt välkommen till vår monter på Matologi den 25 augusti 2018 på Norra Latin!