Kan små insekter vara lösningen på stora problem?

Runt om i världen läggs stora mängder organiskt avfall på deponier där det produceras växthusgaser som bidrar till klimatförändringen. I Sverige är det inte tillåtet att deponera organiskt material och mycket av det organiska avfallet omvandlas istället till biogas. Att behandla materialet på detta sätt kostar dock en del och avfallshanteringen är därför beroende av finansiellt stöd. I Sverige finansieras biogasindustrin av staten, men detta är inte fallet i många andra länder.

Samtidigt ökar världens befolkning på samma gång som den globala konsumtionen av animalieprodukter ökar per person. Detta sätter höga krav på nya hållbara lösningar för produktion av foderprotein.

Under senare år har diskussioner om insekter som källor till framtida mat och foder blivit allt vanligare. Detta framförallt för att insekter kan födas upp på en bråkdel av resurserna som krävs för andra djur och därmed har ett mindre ekologiskt fotavtryck. Dessutom finns det insekter vars larver återfinns i organiskt material och möjliggör produktion av högvärdigt protein direkt från avfall. Den insekt som rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren är den Amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens).

Att introducera fluglarvskompostering i Sverige skulle öka hållbarheten av den svenska matproduktionen. Dessutom skulle det göra svenska bönder mindre beroende av den instabila globala fodermarknaden. Den mest intressanta organiska sidoströmmen i vårt samhälle idag är matavfallet, då det innehåller ett näringsinnehåll som är optimal för dessa fluglarver. Tyvärr är detta inte tillåtet enligt EU-lagstiftning, så alternativa strömmar får användas till dess att lagstiftningen ändras.

Forskarna i kretsloppsteknikgruppen på SLU fokuserar på olika lösningar för återföring av växtnäring från olika typer av organiskt avfall. Gruppen samarbetar med SLU-forskare från andra institutioner för att introducera fluglarvskompostering på den svensk marknad.

Vill du veta mer?  Kom och diskutera med SLU:s kunniga forskare på Matologi den 25 augusti på Norra Latin. 

Läs mer om forskarnas arbete och de olika projekt på bloggen: http://blogg.slu.se/kretsloppsteknik/ och hemsidan: https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/enheten-for-kretsloppsteknik.

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se

Fotograf Jenny Svennås-Gillner