Kemikalier i jordbruket, skadligt eller inte?

I EU och speciellt i Sverige finns väldigt hårda lagar kring kemikalier i jordbruket. Många farliga medel har förbjudits och det testas noga innan ett nytt medel blir godkänt. För den konventionellt odlade maten finns nästan 15 gånger så många godkända bekämpningsmedel som inom det ekologiska jordbruket. Men är det bra eller dåligt?

Inom både det konventionella och det ekologiska jordbruket används bekämpningsmedel, dock i olika grad. De medel som används i det konventionella jordbruket är framställda av syntetiska ämnen medan medel inom den ekologiska odlingen utgörs av grundämnen så som svavel, såpor, oljor och extrakt från växter.

Att det konventionella jordbruket har möjlighet att använda fler bekämpningsmedel innebär att man kan skydda sina odlingar från fler sjukdomar och skadedjur vilket leder till större skördar och större säkerhet för lantbrukaren. Dock kan syntetiskt framställda bekämpningsmedel ha en negativ miljöpåverkan. En del ämnen tar lång tid att bryta ner och vissa är lättrörliga vilket innebär att de inte stannar på åkern. I hög koncentration kan därför dessa ämnen ha negativ påverkan på andra levande organismer, både på land och i vattendrag. Att hitta så höga halter i Sverige är idag dock ovanligt och den mat som säljs i Sverige testas mot en värde för vad som är tillåtet i mat. En del ämnen som är förbjudna i Sverige används fortfarande i jordbruk utanför EU och importerade varor kan således innehålla högre nivåer av kemikalier. Därför är det ofta bättre att köpa svenskproducerad mat.

Så vad är då egentligen bäst, ekologisk eller konventionell odlad mat? Denna fråga har inget självklart svar, utan varje konsument måste själv ta ställning till detta. Båda jordbruken erbjuder för- och nackdelar och inget alternativ är perfekt ur alla aspekter. På SLU står alltid vetenskapen i fokus och det kommer behövas hållbara odlingstekniker för att vi ska klara alla utmaningar jorden står inför.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se