Köttproduktion och antibiotika

Det pratas ofta och mycket om att köttdjur som föds upp utomlands får mycket mer antibiotika än i Sverige. Det är till och med ett av de starkaste argumenten för att köpa svenskt kött. Men vad är egentligen problemet?

Tester visar att det kött som säljs i Sverige inte innehåller antibiotika. Det gäller både svenskt och importerat kött. Det finns nämligen strikta regler inom EU som säger att djur som behandlats med antibiotika, inte får slaktas och att man inte får använda mjölk eller ägg från behandlade djur inom ett visst antal dagar efter behandling.

De flesta antibiotika bryts ned i kroppen hos behandlade människor och djur, men en del utsöndras i urin och avföring. Reningsverken kan idag inte ta hand om vare sig antibiotika eller andra läkemedel och de hamnar därför förr eller senare i våra vattendrag. Ju mer antibiotika som ges till människor och djur, desto mer hamnar i naturen.

I naturen, liksom i våra kroppar, finns stora mängder bakterier. De allra flesta är harmlösa och gör nytta, men när de kommer i kontakt med antibiotika får de som bär på resistens ett övertag. Ju fler harmlösa miljöbakterier som blir resistenta mot antibiotika, desto större risk att de överför resistensen till skadliga bakterier som kan orsaka mycket svårbehandlade infektioner och stort lidande hos människor och djur.

I Sverige är risken låg att smittas av resistenta bakterier via maten. Men för alla bakterier kan du minska risken att smittas genom att följa Livsmedelsverkets råd om god hygien i köket. När man till exempel genomsteker kyckling och köttfärs dör bakterierna oavsett om de är resistenta eller inte.

De viktigaste råden för god hygien i köket
• Tvätta händerna innan du börjar laga mat, men också direkt efter att du hanterat rått kött, inklusive kyckling.
• Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött, inklusive kyckling.
• Genomstek fågel och köttfärs, smaka inte på rå köttfärs.
• Skölj grönsaker.

Hjälp till att skydda antibiotikan
Antibiotika är något av det mest värdefulla vi har och vi har länge tagit det för givet. Idag ökar antibiotikaresistensen men alla kan bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden. Gör kloka val i din vardag:

• Tvätta händerna för att undvika smitta
• Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
• Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den