12.00  Lagstiftning för minskat matsvinn – rätt väg att gå?

Årets pristagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, den franska domaren Arash Derambarsh, har blivit internationellt uppmärksammad för sitt politiska engagemang mot matsvinn. Han lyckades driva igenom en lagstiftning som tvingar matbutiker att donera sin osålda mat till välgörenhetsorganisationer. Lagändringen möjliggör en mer cirkulär livsmedelsförsörjning som är ett steg på vägen för att lösa den djupt orättvisa matsvinns-paradoxen: en tredjedel av all producerad mat går till spillo, samtidigt som människor går hungriga. Nu vill han att fler länder ska ta efter för att minska hungern. Ställer svenska aktörer upp i kampen mot matsvinn? Vem ska ta initiativen och hur kan matsvinnet bäst bekämpas?

I panelen medverkar Katarina Luhr, klimat och miljöborgaråd i Stockholms stad, Jens Jonsson, livsmedelskoordinator Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, Anna-Lena Dahlberg, kvalitets- och miljöchef på Coop samt Lovisa Ralpher, projektledare WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

Läs mer om de medverkande
Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd i Stockholm
Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd i Stockholm
Anna-Lena Dahlberg, kvalitets- och miljöchef på Coop
Anna-Lena Dahlberg, kvalitets- och miljöchef på Coop
Jens Jonsson, livsmedelskoordinator på Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Lovisa Ralpher, projektledare på Win Win Gothenburg Sustainability Award