LCHF-dietens negativa klimatpåverkan

Den populära och omstridda LCHF-dieten, som innebär en kost med lite kolhydrater och mycket fett, har en tre gånger så stor klimatpåverkan som en kost som anses hållbar ur miljösynpunkt.

Ser vi till markanvändandet, det vill säga hur mycket mark som krävs för att producera maten, så ligger LCHF-kosten mer än 30% över gränsen för vad som anses vara miljömässigt hållbart.