Livsmedelssäkerhet och ”bäst-före-datum”

Det uppskattas att vi slänger en av tre matkassar vi bär hem. Hur kan vi minska matsvinnet, utan att riskerna för tillväxt av sjukdomsorsakande bakterier sker?

Gör ”bäst-före-datum”-märkningen att vi slänger mat vi egentligen kan äta? Forskning visar att det endast är ett fåtal livsmedel där ”bör-förbrukas-före”-datum egentligen är viktigt. Samtidigt sker det tusentals sjukdomsfall årligen i Sverige där bristande livsmedelssäkerhet är orsaken. På Matologi träffas forskare och kockar för att bland annat diskutera detta!

Grundprinciper för god livsmedelssäkerhet!

  1. Förhindra att mat förorenas med sjukdomsalstrande organismer från människor och djur.
  2. Hantera tillagad och icke-tillagad mat separat.
  3. Laga maten vid en sådan temperatur och tid att organismer som orsakar sjukdomar dör.
  4. Använd råvaror av bra kvalitet.