Livsmedelssäkerhet och ”bäst-före”

Gör ”bäst-före-datum”-märkningen att vi slänger mat vi egentligen kan äta?

Det uppskattas att vi slänger var tredje matkasse som vi bär hem. Många gånger kastas matvaror för att de passerat ”bäst-före-datum” och då inte längre går att förbruka. Eller? Forskning visar att det endast är ett fåtal livsmedel där ”bör-förbrukas-före”-datum egentligen är viktigt.

Samtidigt förekommer tusentals sjukdomsfall varje år i Sverige där bristande livsmedelssäkerhet är orsaken.

För att uppnå god livsmedelssäkerhet finns några grundprinciper du kan tänka på;

  1. Förhindra att mat förorenas med sjukdomsalstrande organismer från människor och djur.
  2. Hantera tillagad och icke-tillagad mat separat.
  3. Laga maten vid en sådan temperatur och tid att organismer som orsakar sjukdomar dör.
  4. Använd råvaror av bra kvalitet.

Hur ska man tänka och handskas med mat för att minska matsvinnet och göra mer hållbara matval?

Kom och diskutera med SLU:s kunniga forskare på Matologi den 25 augusti på Norra Latin.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se