Detta är en artikel från LRF, SLU:s samarbetspartner kring Matologi i Stockholm 2018.

 

Maten ska kännas bra i magen

Om fler konsumenter väljer svenskt i butik och på restaurang, gör det skillnad för vilken mat och vilket Sverige vi får framåt. Väljer vi svensk mat, gynnar det landsbygden, företagarna och miljön. Bli en miljöhjälte och gör nytta för miljön genom att välja mat från Sveriges bönder.

Varför är svenskproducerad mat viktig? 

Det finns många goda och viktiga skäl till att välja svenskproducerad mat. Visst kan det vara något dyrare ibland, men de miljö-, samhälls- och klimatvinster svensktillverkad mat ger är helt klart värda varje krona.

Svenskproducerad mat som krisberedskap

Svensk mat är en del av vårt försvar, försörjningsberedskap kallas det för. Idag är världen mer orolig än tidigare därför har det blivit än viktigare att kunna försörja Sveriges befolkning. Ungefär hälften av den mat vi äter i Sverige är importerad. Hamnar Sverige i kris och våra importvägar stängs blir det svårt att försörja befolkningen på bland annat livsmedel. Genom att köpa svenskt stödjer du svenska producenter!

Svensk mat är klimatsmart

De svenska böndernas arbete bidrar till att sluta kretsloppet. Djuren äter gräs som vi människor inte kan äta. Från korna får vi gödsel som sen kan bli biogas till att värma hus eller köra bilar på. Rötresterna från biogasen blir sen biogödsel som får grödor att växa. För att vår natur ska tåla förändringar, så som klimatförändringar, behöver det finnas många olika växter, djur och insekter. Det svenska lantbruket ser till att vi behåller en biologisk mångfald. Mat från Sveriges bönder ger dessutom jobb och tillväxt i hela landet. Det upprätthåller en levande landsbygd så att alla människor får tillgång till matbutiker, energi och infrastrukturer, så som bredband.

Importerad mat är en riktig klimatbov. Hela 70 % av växthusgasutsläppen från svenskarnas matkonsumtion kommer från importerad mat. Svensk mjölkproduktion ger 44 % lägre utsläpp av växthusgaser och svensk nötköttsproduktion 70 % lägre jämfört med världssnittet. Väljer du livsmedel från en gård i Sverige gör du alltså gott på flera sätt!

Svenskproducerad mat för djur och natur  

Svensk mat tar extra mycket hänsyn till djur, natur och människor. Den svenska matproduktionen ligger i världsklass när det gäller minimal miljö- och klimatpåverkan. Det läggs också ner ett hårt arbete för att hela tiden förbättra djuromsorgen och vi har länge arbetat förebyggande med djurskötseln, såsom miljö, hygien och smittskydd, vilket bland annat lett till att svenska djur är bland de friskaste i världen. Därför är svenska livsmedel säkra och håller extra hög kvalitet.

Det här får du när du väljer svenskt:

  • Djur som mår bra – Sverige är världsledande i djurskydd och djurhälsa och svenskt lantbruk använder minst antibiotika i EU. Det är ett kvitto på det framgångsrika förebyggande arbetet eftersom friska djur inte behöver antibiotika.
  • Jobb och tillväxt – Mat från Sveriges bönder ger jobb och tillväxt. Det ger oss bland annat en levande landsbygd från norr till söder med tillgång till matbutiker, energi och infrastrukturer.
  • Biologisk mångfald och öppna landskap – När mat produceras i Sverige bidrar det till biologisk mångfald. För att vår natur ska tåla förändringar, så som klimatförändringar, behöver det finnas många olika djur, växter och insekter.
  • Krisberedskap – Genom att köpa svenskt stödjer du svensk matproduktion och ger oss en säkrare framtid.

Håll utkik!

Ett säkert tecken på att du väljer något gott från Sverige, är att du hittar märkningen ”Från Sverige” på dina varor.

Läs mer på www.lrf.se och www.frånsverige.se