Möglig mat – vad gör man?

De allra flesta av oss har säkerligen vid ett flertal tillfällen hittat bortglömd mat som har möglat i våra kylskåp eller skafferi. Varför blir det så och vad ska man göra med möglig mat?

Mögelsporer finns överallt i vår omgivning. Om dessa sporer hamnar på vår mat kan mögelsvampar växa till under gynnsamma förhållanden, till exempel när temperatur och fuktighet är rätt. Mögelsvampar kan bilda gifter, så kallade mykotoxiner, som i sin tur kan påverka vår hälsa på ett negativt sätt, till exempel akuta symptom som magsjuka eller kroniska symptom på grund av njurskada.
Upphettning av maten vid tillagning eller bakning dödar själva mögelsvamparna. Dock kan själva mykotoxinerna finnas kvar i maten eftersom de tål kraftig upphettning. Det är därför viktigt att förhindra själva bildandet av mykotoxiner, genom att begränsa faktorer som gynnar mögeltillväxt och toxinbildning.

Mögel är mycket vanligt på ost, bröd, frukt och grönsaker, men kan även växa på andra typer av livsmedel. Mögelsvampar är motståndskraftiga och kan växa i torra livsmedel, i kylskåpstemperatur, samt i matvaror med lågt pH och med mycket socker.

Vad tycker du? Kom och diskutera med SLU:s kunniga forskare på Matologi den 25 augusti på Norra Latin.

Läs mer
Livsmedelsverket rekommenderar att man inte ska äta mögliga livsmedel. På denna länk ser du vad du bör göra med olika livsmedel som har möglat: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygien-forpackningar/hygien/vad-gor-man-med-mogliga-livsmedel

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se