När är fläskfilén klar?

Huvudanledningen till att vi rekommenderas att genomsteka fläskkött är för att avdöda trikinlarver. Trikiner är en parasit vars larver infekterar muskler och som även kan smitta till människa om man äter infekterat kött, det vill säga det är en zoonotisk parasit. En vanlig smittkälla till människa är till exempel kallrökt korv och andra otillräckligt upphettade charkprodukter.

I Sverige har inte trikiner påvisats hos tamsvin sedan 1994. Idag undersöks slaktkroppar som kommer från grisar som har gått utomhus för trikiner. Detta görs genom att analysera en bit muskel i mikroskop. Tidigare testades samtliga slaktkroppar för trikiner, även från grisar som hölls inomhus, men eftersom sannolikheten att de ska vara smittade bedöms låg har detta ändrats.

Trots att trikiner inte påvisats hos tamsvin sedan 1994 avråder Livsmedelsverket från att äta rått fläskkött, främst på grund av bakterien Yersinia enerocolitica. Denna bakterie är vanligt förekommande hos gris och kan orsaka sjukdom hos människa.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se