Odlad matsvamp – Ett livsmedel i kretslopp

Odlad matsvamp är ett nyttigt och gott livsmedel. Svampen är energifattig och näringsrik, samtidigt som den passar i en vegetarisk kost och för den som vill gå ner i vikt. I naturen har den rollen att bryta ner organiskt material, exempelvis döda växtdelar. Tillskillnad från växter, kan svampen inte fånga ljusenergi utan behöver organiskt material som energikälla. Vi hittar svampar i skogen eller på ängen, på stubbar och på levande träd. Svampar som champinjoner odlas på kompost av stallgödsel och halm. Shiitake och ostronskivling däremot hör till vednedbrytarna, en svampgrupp som odlas på allt från halm och sågspån till risskal, eller varför inte kaffesump!

Svampodling är därmed ett exempel på livsmedel i kretslopp. Sverige är rikt på organiskt material som skulle kunna användas för svampodling och efter skörd av svampen kan det som blir kvar användas till jordförbättring eller för att odla växter i. Det finns alltså en potential att kunna producera betydligt mer matsvamp i Sverige, på ett mycket hållbart sätt. För att kunna göra detta behövs bland annat mer kunskap om hur organiska rester från i första hand livsmedels-, jordbruks- och skogssektorn ska kunna ingå i kretsloppet, men det är ingen tvekan om att kretsloppsodling är en del av en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se