OM MATOLOGI

Äppelodling i Trädgårdslaboratoriet vid SLU i Alnarp.

Apple Orchard in the Garden Laboratory at SLU in Alnarp.

Matologi – kunskap för hälsa och hållbarhet

DSC_8617

Succén Matologi är tillbaka, för tredje året i rad, den 26 augusti 2017 i Stockholm!

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) jobbar med forskning och utbildning inom livs- och miljövetenskapliga ämnen, med strävan mot en grönare och mer hållbar värld. Matologis syfte är att sprida kunskap för att människor ska kunna göra bättre och mer medvetna val kring de livsmedel de väljer och få kunskap om hur vi kan använda vår världs resurser på ett hållbart sätt.

Under Matologi-eventet den 26 augusti 2017 samlas mat- hälso- och miljöintresserade storstadsbor, kockar, foodies, forskare och producenter i den urbana stadsmiljön. I år växer Matologi och besökaren möter även företag och organisationer som arbetar med primärproduktion, livsmedelsförädling, restauranger, dagligvaruhandel, offentliga aktörer inom mat- och klimatområdet, intresseorganisationer och företag som säljer produkter och tjänster kopplade till svinn och klimat.

Följ oss HÄR för senaste uppdateringarna!

Följ oss på Instagram