OM MATOLOGI

Äppelodling i Trädgårdslaboratoriet vid SLU i Alnarp.

Apple Orchard in the Garden Laboratory at SLU in Alnarp.

Matologi – kunskap för hälsa och hållbarhet

MatologiArea

Succén Matologi är tillbaka den 24 augusti 2019 mellan kl 10 och 16 utanför Norra Latin, Drottninggatan 71 B i Stockholm! FRI ENTRÈ!

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) jobbar med forskning och utbildning inom livs- och miljövetenskapliga ämnen, med strävan mot en grönare och mer hållbar värld. Matologis syfte är att sprida kunskap för att människor ska kunna göra bättre och mer medvetna val kring de livsmedel de väljer och få kunskap om hur vi kan använda vår världs resurser på ett hållbart sätt.

Under Matologi den 24 augusti 2019 möter vi företag och organisationer som arbetar med primärproduktion, livsmedelsförädling, restauranger, dagligvaruhandel, offentliga aktörer inom mat- och klimatområdet, intresseorganisationer och företag som säljer produkter och tjänster kopplade till matsvinn. SLU-forskare, entreprenörer, producenter, kockar, och fler personer kopplade till mat och matsvinn finns på plats.

Följ oss HÄR för senaste uppdateringarna!

Följ oss på Instagram