OM MATOLOGI

En festival om mat, hälsa och hållbarhet

Sedan starten 2015 har Matologi arrangerats årligen i Stockholm med syftet att sprida kunskap om hållbar produktion och konsumtion av mat. Festivalen riktar sig till alla som är intresserade av mat och hållbarhet. Det som skiljer Matologi från liknande evenemang är tonvikten på kunskap. Besökarna får ta del av den senaste kunskapen inom mat och matproduktion genom att träffa och prata med forskare och lyssna på föredrag, debatter och samtal på scenen. Målet är att du som besöker Matologi ska lära dig mer om mat och varifrån den kommer, för att kunna fatta mer medvetna matbeslut.

Matologi är ett initiativ av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och arrangeras av forskningsplattformen SLU Future Food. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) jobbar med forskning och utbildning inom livs- och miljövetenskapliga ämnen, med strävan mot en grönare och mer hållbar värld. Matologis syfte är att sprida kunskap för att människor ska kunna göra bättre och mer medvetna val kring de livsmedel de väljer och få kunskap om hur vi kan använda vår världs resurser på ett hållbart sätt.

Under Matologi den 24 augusti 2019 möter vi företag och organisationer som arbetar med primärproduktion, livsmedelsförädling, restauranger, dagligvaruhandel, offentliga aktörer inom mat- och klimatområdet, intresseorganisationer och företag som säljer produkter och tjänster kopplade till matsvinn. SLU-forskare, entreprenörer, producenter, kockar, och fler personer kopplade till mat och matsvinn finns på plats.

Läs mer om årets upplaga av Matologi här.

Äppelodling i Trädgårdslaboratoriet vid SLU i Alnarp.

Apple Orchard in the Garden Laboratory at SLU in Alnarp.

Följ oss på sociala medier!