OM SLU

Studenter i mikrobiologi

Science and education for sustainable life

Det lilla har betydelse för det stora: hur vi odlar vår mat och vilka resurser och vilken teknik vi använder har betydelse i framtiden för oss alla. Naturresurser, odling, mat, energi, teknik, ekonomi och samhällsutveckling – ett pussel där alla bitar behövs för att forma framtiden.

Om SLU

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är ett av Sveriges mest forskningsintensiva universitet. SLU utvecklar kunskapen om hur människan kan förvalta och nyttja de biologiska naturresurserna på ett hållbart sätt.

SLU verkar inom hela livsmedelskedjan, från vatten och jord till bord, vilket omfattar bland annat hur produktionen påverkar matens kvalitet och näringsinnehåll, livsmedlens positiva hälsoeffekter, livsmedelssäkerhet, samt risker kopplade till mat.

Målet är att bidra till en kunskapsbaserad, långsiktigt hållbar matproduktion, som erbjuder konsumenterna säker och hälsosam mat.

SLU:s verksamhet är central för flera av de stora framtidsutmaningarna som innebär att på ett effektivt och hållbart sätt använda de biologiska naturresurserna för att försörja jordens ökande befolkning med föda, foder, fiber, energi och material. Samtidigt som allt måste anpassas till och motverka pågående klimatförändringar.

Studenter på SLU:s campus i Alnarp.

Students at SLU in Alnarp.

Om utbildning på SLU

SLU har 24 grundutbildningar för dig som vill skapa en hållbar framtid för miljö, djur, människa och natur. Studenterna på SLU studerar matens väg från jord till bord och tillbaka till jorden igen. På människans bord ligger inte bara den mat vi äter, utan även ansvaret för att vi nyttjar naturresurserna på ett hållbart sätt.

SLU:s studenter drivs av den gemensamma ambitionen att de vill göra skillnad. Som student på SLU lär du dig att växla perspektiv, vidga dina ramar och se nya möjligheter.

Läs mer om SLU:s utbildningar