Projektet Campylobacter

Matförgiftningar orsakade av bakterien Campylobacter har ökat i Sverige såväl som andra länder i Europa. Under sommarmånaderna 2016 såg man betydligt fler fall jämfört med föregående år. Mellan juli och september rapporterades ca 3500 humana fall, vilket är ungefär 1000 fler fall än under sommaren 2015. Den största enskilda riskfaktorn att drabbas av Campylobacter är genom kyckling och kycklingprodukter.

Bakterien finns i tarmen hos bland annat kycklingar och dör vid upphettning. För att undvika att bli sjuk ska kycklingen tillagas ordentligt. Risken att bli smittad ökar vid dålig hygien i köket där den råa kycklingen hanteras. Det är viktigt att man använder en separat skärbräda till den råa kycklingen och att man tvättar händerna innan man tar i andra livsmedel som inte kommer upphettas, exempelvis grönsaker.

För att skydda konsumenten är det högst aktuellt att försöka få ned antalet Campylobacter på kycklingen. Därför har forskare på SLU (Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap) fått forskningsanslag för ett mindre projekt ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond.

I projektet kommer man under 2017 undersöka om förändringar i teknik och rutiner i samband med slakt kan minska mängden Campylobacter på kyckling.

Mer om bakterien och vad du som konsument kan göra för att undvika att bli sjuk hittar du på Livsmedelsverkets webbsida: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-och-parasiter1/bakterier/campylobacter.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se