Rätt att äta kött?

Är det etiskt rätt att äta kött? Och vilken slags djurhållning är etiskt försvarbar? I etikbloggen på SLU diskuteras olika synsätt rörande detta.

Ett synsätt är att varje kännande djur har rätt till sitt eget liv, och ett gott sådant: att vi inte har rätt att avla, hålla och döda djur för våra egna syften. En annan syn är att vi har rätt att hålla djur, men endast under sådana former att djuret har ett bra liv och inte orsakas onödigt lidande. Men vad innebär ”onödigt”?  Onödigt för vem, under vilka förutsättningar och under vilka tidsramar?