Så äter du klimatsmart

Den största delen av klimatpåverkan kommer från maten vi konsumerar. Genom att göra medvetna val och välja en kost som påverkar miljön så lite som möjligt, kan vi minska miljöpåverkan. Två enkla steg mot en mer klimatsmart kost är att undvika överkonsumtion, samt att minska matsvinnet.

Tips för att äta mer klimatsmart!

  • Ät mer grönt och mindre kött och mejeriprodukter. Det krävs stora energiresurser för att producera kött och mejeri. Om vi väljer mer grönt i vår kost påverkas både vår hälsa och miljön positivt!
  • Välj kvalitet istället för kvantitet. Ät mindre portioner och mer sällan, men välj då istället naturbeteskött eller kött med märkningen ”Svenskt Kött”.
  • Följ årstiderna i ditt val av råvaror. Välj svenskt och lokalproducerat när det är säsong för svenska råvaror.
  • Minska matsvinnet. Planera noga så att du slipper slänga mat.
  • Ät upp det du har i kylskåpet innan du köper nytt.