Samma mjölk året om?

En stor utmaning för mejerier är att den mjölk de får levererad varierar i kvalitet över året. Det finns många faktorer som påverkar mjölkens kvalitet, t.ex. kornas ålder och ras, foder och djurhälsa. Mjölkens fett- och proteinhalter är högre under vinterhalvåret medan antalet bakterier är högre under sommarmånaderna. Dessa variationer påverkar hållbarheten på olika mejeriprodukter.

Mjölk med lång hållbarhet – vad är det och varför håller den längre? 


Vanlig konsumtionsmjölk har en hållbarhet på sju dagar. Under sommaren minskas denna till sex dagar på grund av det högre antalet bakterier. I ett doktorandprojekt vid SLU studeras variationer i hållbarhet i en mejeriprodukt som kallas mjölk med lång hållbarhet, som kan förvaras i rumstemperatur i flera månader. Anledningen till den långa hållbarheten är att mjölken har hettats upp till en högre temperatur, vilket tar död på de flesta bakterier. Vi studerar om och hur säsongsvariationerna påverkar hållbarheten på mjölk med lång hållbarhet.

Kvalitetskontroll – så gjorde vi
!

Varje månad under ett år samlade vi in prover på den obehandlade mjölken.  Mjölken värmebehandlades och lagrades upp till ett år efter produktionsdatum. Med jämna mellanrum har vi tagit ut och analyserat prover för att se hur kvaliteten, t.ex. utseende, smak och konsistens, förändras under lagringen. I slutet av 2016 kommer vi veta om de variationer vi observerat i den obehandlade mjölken ger skillnader i kvalitet hos mjölk med lång hållbarhet.

Vad betyder projektet för framtidens mjölkproduktion?
 Med bättre kunskap om hur variationen i svensk mjölkråvara ser ut över året och vilka faktorer som har störst betydelse för produkternas kvalitet hoppas vi kunna bidra till att ta fram underlag för fortsatt förbättringsarbete på gården såväl som på mejeriet. En hög och jämn kvalitet hos svenska mejeriprodukter är viktigt ur ett konsumentperspektiv och en förutsättning för att vi ska ha lönsamma och miljömässigt hållbara svenska mejeriföretag i framtiden.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se