15.30  Slutanförande

SLU:s prorektor Karin Holmgren summerar dagen och reflekterar kring fortsatta utmaningar och möjligheter för minskat matsvinn och en mer hållbar värld.

Karin Holmgren, prorektor vid SLU