Ställ ut på Matologis matmarknad – Årets tema: ”Svinn och klimat”

En stor och viktig del av Matologi är den matmarknad där producenter samlas för att visa, berätta mer om och sälja närproducerade specialiteter. På matmarknaden kan besökarna botanisera bland produkter, prata om produktionen, provsmaka och självklart köpa med sig av marknadens utbud hem.

Bli utställare på matmarknaden

Nu finns möjlighet att ansöka om att vara en del av matmarknaden! SLU efterfrågar en bra blandning av stora och små företag och en stor variation och bredd på produkterna.

Kriterier producenter

(En eller flera kriterier ska vara uppfyllda)

  • Ni säljer produkter som är närodlade/närproducerade
  • Produkterna är särskilt klimatsmarta och/eller har låg klimatpåverkan
  • Ni säljer produkter som minskar matsvinnet
  • Ni har annan tydlig koppling till svinn och klimatpåverkan

SLU förbehåller sig rätten att välja aktörer för att skapa mångfald på Matologi gällande produkttyper, primärproduktion, koncept, storlek på företag, kultur och ursprung.

Ansökan och frågor skickas till:

matologi@slu.se

Matologi – kunskap för hälsa och hållbarhet

Det ökande intresset kring mat, råvaror och miljö gav SLU idén till Matologi – ett event där Sveriges lantbruksuniversitet sprider kunskap för att människor ska kunna göra bättre och mer medvetna val kring mat, hur vi kan använda vår världs resurser på ett hållbart sätt och hur mat, hälsa och miljö hänger samman.

På Matologi-eventet, som i år går av stapeln den 26 augusti 2017 på Norra Latin i Stockholm, möter besökaren forskare från SLU, matskribenter, kockar från Sveriges mest välrenommerade restauranger, hälsokunniga, representanter från livsmedelskedjorna och många personer kopplade till mat och hälsa. Besökarna får ta del av samtal kring bland annat framtidens mat, svinn, klimat och hållbar produktion av livsmedel.