Sverige – bäst i världen på att odla asfalt

Sveriges befolkning växer och allt fler flyttar in i våra största städer. Många av dessa städer ligger intill några av världens bästa åkermarker och det är därför lätt att dra slutsatsen att vi måste ta av jordbruksmarken för att människor ska ha någonstans att bo. Det blir inte så många procent av Sveriges markyta totalt sett och vi kan ändå importera den mat vi behöver, effektivisera jordbruksproduktionen och så vidare. Eller? Och alternativet, att förtäta våra städer, leder bara till att parkerna försvinner och skolgårdarna blir mindre till ytan. Eller?

Frågan är om det går att agera annorlunda än vad vi gör idag och nå fram till andra resultat som är positiva för alla. Vad säger det exempelvis om vår livsstil, att vi har mest shoppingyta per invånare i hela Europa – samtidigt som vi är bland de länder i Europa som är i störst behov av importerad mat? Går det att bygga ut städerna på ett sätt som ökar de grönskande områdena, ger barnen större och bättre skolgårdar, samtidigt som städerna blir mer intressanta som livsmiljö för människorna som bor här? Är stadsodling, i mindre skala eller som stadsbruk i stadsranden, ett intressant alternativ?

Vad tycker du? Kom och diskutera med SLU:s kunniga forskare på Matologi den 25 augusti på Norra Latin.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se