15.00  Trendspaning: matsvinn

Att minska matsvinnet pekas ut som en nyckelåtgärd för att nå FN:s globala hållbarhetsmål och hålla oss inom planetens gränser. Ny teknik och innovation kan bidra till minskat matsvinn – men går det fort nog? I denna trendspaning blickar Julia Marcopoulos från AGFO framåt – hur kommer vi att hantera och minimera matsvinn i framtiden?

Läs mer om de medverkande
Foto Peter Rutherhagen
Julia Marcopoulos, AGFO