Trist frukost utan bin

Bin hotas av bekämpningsmedel, sjukdomar och ett förändrat odlingslandskap. Utan bin som pollinerare skulle vi gå miste om många livsmedel, särskilt frukt och grönsaker. När bin samlar in pollen och nektar för att göra honung pollinerar de även blommorna de besöker. Pollineringen är helt nödvändig för att frön, frukter och grönsaker ska bildas. Humlor, fjärilar, flugor, fåglar, fladdermöss och en del däggdjur bidrar också.

Eva Forsgren, samverkanslektor i biodling vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) berättar att ungefär en tredjedel av alla livsmedel är direkt eller indirekt beroende av pollinering. Om vi föreställer oss en värld helt utan bin och andra pollinerare är det alltså inte bara honungen som skulle saknas i mataffären. Frukt- och grönsaksdiskarna skulle gapa tomma. På frukostbrickan skulle du varken hitta kaffe, juice, frukt eller apelsinmarmelad. Även köttproduktionen skulle minska eftersom det skulle bli mycket svårare att odla djurfoder.

På senare tid har man i vissa delar av världen upplevt stora förluster av bisamhällen, att bina dör eller plötsligt försvinner från kupan. Det går inte att peka på någon enskild orsak till detta, men troligen är det en kombination av faktorer som ökad användning av bekämpningsmedel, ett förändrat odlingslandskap och olika sjukdomar. Samtidigt har behovet av pollinering ökat kraftigt med en växande världsbefolkning. Eva Forsgren berättar att antalet odlade bisamhällen nu ökar över hela världen, men att behovet av pollinering också fortsätter öka.

Många odlare, till exempel äppelodlarna i Kivik, håller sig med egna bikupor för att fixa skörden. I USA, där fälten på många håll är enorma, har det utvecklats en mobil ”bee-keeping industry” där stora bisamhällen flyttas runt över landet för att pollinera där det behövs bäst för stunden. Till exempel så flyttas en stor del av USA:s bisamhällen till Kalifornien under sex veckor i februari-mars för att pollinera alla mandelträd som blommar där då.

Hjälp bina!

På senare år har det blivit populärt att ”hjälpa” bin genom att odla bivänliga blommor och bygga bihotell och bivattnare. På flera håll kan man också köpa fröbomber – blandningar av fröer och gödningsmedel. Växterna är utvalda för att vara härdiga och för att locka till sig bin. Tanken är att man ska slänga in fröbomberna på trista, gärna övergivna områden där man vill se mer grönska.

Visste du att…

  • Det finns över 20 000 arter av bin i världen, nio av dem är honungsbin.
  • Honungsbin kan samla mat ifrån och pollinera de flesta växter, medan andra arter av bin kan vara mer eller mindre specialiserade.

Läs mer!


Frukostfotograf: Ingemar Fries

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se