Vänligare vete

Detta är en artikel från Lantmännen, SLU:s samarbetspartner kring Matologi i Stockholm 2016!

Den mat som världens befolkning äter står för ca 25 procent av världens klimatpåverkan och lantbruket är där den huvudsakliga påverkan ligger. Därför ville vi på Lantmännen arbeta med att sänka klimatpåverkan på odlingen. 2015 lanserade Kungsörnen Vänligare vete, som är ett resultat av samarbete mellan Lantmännens ägare, svenska lantbrukare, samt ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Bakom mjölet finns ett odlingskoncept som omfattar flera kriterier som lantbrukaren ska uppfylla i hela kedjan från sådd till skörd och transport, med fokus på att minska klimatpåverkan och främja biologisk mångfald.

Exempelvis har vi krav på att mer hållbart handelsgödsel ska användas och att en N-sensor ska användas vid spridning av gödsel. N-sensorn gör det lättare att sprida exakt rätt mängd gödsel på rätt plats genom att sensorn känner av det faktiska behov som grödan har.

Lärkrutor innebär att en zon på åkern lämnas fri för lärkor att bosätta sig i, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. Konceptet kräver också att lantbrukaren ska tillämpa ecodriving, vilket är ett sätt att på ett mindre energikrävande och mer ekonomiskt sätt köra med traktorer och andra lantbruksmaskiner.

Kungsörnen har idag bytt ut allt vetemjöl till vänligare vete och har även ekologiskt mjöl.