Våra livsviktiga bin

Att bin producerar hälsofrämjande honung är välkänt, men deras allra viktigaste uppgift är att de pollinerar växter så att det blir frukt och bär. Just nu minskar antalet honungsbin i Sverige, vilket är alarmerande då mer än en tredjedel av alla växtarter och en tredjedel av vår livsmedelsproduktion är beroende av insektspollinering. Utan bin skulle frukt- och grönsaksdisken gapa tom.

Det finns flera orsaker till att honungsbin minskar, bland annat är användningen av bekämpningsmedel i jordbruket ett exempel. Landskapet har också förändrats så att det idag finns färre platser där våra bin kan leva och fortplanta sig. Parasiter och sjukdomar är ytterligare en anledning till att bisamhällen försvagas.

Visste du detta om bin?

  • I ett bisamhälle bestående av honungsbin, lever ungefär 50.000 individer tillsammans med en äggläggande drottning.
  • Den största delen av bina i samhället är arbetarbin. Dessa är alltid honor som delar upp arbetsuppgifterna i bisamhället baserat på ålder. Endast en liten del av alla är hanar vars enda uppgift är parning.
  • Bisamhällen förökar sig i naturen genom svärmning, som innebär att den äldre drottningen lämnar samhället tillsammans med ett stort antal bin och så mycket honung de kan ta med sig. Svärmningen startar när bisamhället har minst en ny drottning på gång.
  • Bina samlar in nektar från blommor och blandar detta med enzymer och probiotiska bakterier som fermenterar nektarn. Vattenhalten minskar då med en femtedel och blir det vi kallar honung.

Vad kan vi göra för att hjälpa våra bin?

  • Odla blommor på din balkong och i din trädgård!
  • Köp ekologisk mat, vilket minskar användningen av bekämpningsmedel och därmed sjukdomar och parasiter hos bin.
  • Bygg ett bihotell!