Våra viktiga bin

Honung är en naturprodukt som produceras av honungsbin som lever i stora samhällen. Ett bisamhälle kan bestå av så många som 80 000 individer som lever tillsammans med en äggläggande drottning. Största delen av bin i ett samhälle är arbetarbin. De är alla honor som delar upp arbetsuppgifter i bisamhället baserat på ålder. Endast en liten del av alla bin är hanar vars enda uppgift är parning.
Arbetarbina samlar in nektar från blommor och blandar det med enzymer och mikroorganismer som fermenterar nektarn. Bina reducerar också vattenhalten i nektarn genom att fläkta med sina vingar och då bildas det vi kallar honung.

Att bin producerar honung vet nog de flesta, men visste du att de även utför en mycket stor del av världens pollinering? Detta är en oerhört viktig uppgift eftersom mer än tre fjärdedelar av alla växtarter och en tredjedel av all vår konsumtion av livsmedel är direkt eller indirekt beroende av insektsmedierad pollinering. Honungsbiet är sammantaget den absolut viktigaste pollinatören, och frukt- och grönsaksdiskarna i våra livsmedelsaffärer skulle vara betydligt fattigare och färglösare utan dem.

I vissa delar av världen dör många bisamhällen, bland annat på grund av parasiter och sjukdomar, och därför pågår forskning kring bins hälsa sedan länge vid SLU. I samarbete med myndigheter och näring studerar vi även deras roll som pollinatörer, exempelvis i lantbruket. Forskningen är viktig för biodlingssektorn både nationellt och internationellt. Forskningsresultaten bidrar också till näringens och myndigheternas behov av kunskap för informerade beslut, uthållig produktion av livsmedel och bioenergi samt övervakning och lösningar på akut smittsamma sjukdomar och parasitangrepp.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se